Samen sociaal, duurzaam en solide doorgaan

andre_jan_kopdonderdag 12 november 2009 19:01

Bij de behandeling van de begroting 2010 heeft de ChristenUnie fractie, aan de hand van een presentatie, aangegeven dat het niet verantwoord is om in Almelo op de voorgestelde manier door te gaan. Wij vinden het beleid onvoldoende “samen, sociaal, duurzaam en solide” is en hebben aangegeven hoe het anders kan.

Op 11 en 12 november heeft de gemeenteraad de begroting 2010 behandeld. Het college had de begroting het thema “Verantwoord doorgaan” meegegeven. De ChristenUnie fractie heeft haar bijdrage de titel gegeven: Samen sociaal, duurzaam en solide doorgaan. Naar onze mening is het beleid onvoldoende “samen, sociaal, duurzaam en solide”. We hebben aangegeven op welke manier het beleid meer “samen, social, duurzaam en solide” kan worden gemaakt. Onze bijdrage in eerste en tweede termijn treft u hieronder aan.

De raadsvergadering leek wel een verkiezingsbijeenkomst. Diverse fracties deden voorkomen alsof er in Almelo de afgelopen jaren niets goeds is gebeurd. Ze uitten enorme kritiek. Maar ze gaven niet aan hoe het dan naar hun mening anders moet en wat zij er de afgelopen jaren aan hebben gedaan om dat te bereiken. We hebben o.a de fractie van ALA geconfronteerd met hun “populistische opstelling”. De ChristenUnie fractie heeft aan dit “populistische gedrag” niet meegedaan. We zijn op basis van argumenten de discussie met het college aangegaan. Nu Almelo fors in de (financiele) problemen zitten had je toch mogen verwachten dat de CDA en PvdA fractie ook in de spiegel gekeken hadden en er van hadden geleerd. De ChristenUnie fractie heeft de CDA fractie daarmee geconfronteerd. Maar de CDA fractie liet niet zien dat ze er veel van geleerd heeft. Heel teleurstellend.

De ChristenUnie fractie heeft uiteindelijk toch ingestemd met de begroting. Het “lopende bedrijf” moet doorgaan. Daarvoor is een goedgekeurde begroting nodig. We vinden dat je daarom eigenlijk niet tegen de volledige begroting kunt stemmen. Omdat het college in het raadsvooorstel de raad geen keuze mogelijkheden bood hebben we het aan college een aantal toezeggingen gevraagd. Op grond daarvan hebben we onze goedkeuring aan de begroting in een stemverklaring gemotiveerd.

In de stemverklaring hebben we het volgende aangegeven:

 • De ChistenUnie fractie betreurt het dat het zover is gekomen
 • Maar we willen democratisch genomen besluiten, ook al waren we er zelf tegen, respecteren
 • Het college heeft toegezegd dat: o Er voor de besluitvorming over de marsroute geen onomkeerbare stappen zullen worden genomen
  o Er een begrotingswijziging komt waarin de uitkomst van de marsroute en de takenanalyse worden verwerkt
  o De raad periodiek door middel van een raadsbrief periodiek over de voorgang van de beleidsateliers wordt geinformeerd
  o Er op korte termijn alsnog een raadsvoorstel komt hoe de Fietsnota alsnog uitgevoerd wordt
  o In overleg met de commissie Planning & Control zal spreken over de gewenste opzet van de besluittekst voor de begroting
 • We blijven tegen de volgende bezuinigingsmaatregelen uit de Voorjaarsnota 2009:
  o Prijzen en tarieven Hof’88
  o Schoolbegeleidingsdienst
  o Groenbeheer
  o Fietsnota
  o WMO (eigen bijdrage en taakstelling)
 • We stemmen er dus mee in dat het lopende bedrijf doorgaat.

Daarmee zijn we niet voor onze verantwoordelijkheid weggelopen door of tegen de totale begroting te stemmen (zoals de fracties van LA, GL, SP en ALA-AOV hebben gedaan) of bij de stemming weg te lopen (zoals de VVD fractie heeft gedaan).

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bijdrage CU begroting 201096,6 kBapplication/pdfdownload
CU presentatie begroting 2010942,8 kBapplication/pdfdownload

Archief > 2009 > november