Toekomstvisie Steenwijkerland

sfeer6-tijdelijkzaterdag 14 november 2009 12:15

Het college van B&W heeft een aantal visies opgesteld over de Toekomstvisie Steenwijkerland 2030. De besluitvorming is met name gericht op ruimtelijke ordening maar ook op economische en sociaal-maatschappelijke beelden. Wat is de visie van de ChristenUnie op deze Toekomstvisie?

Dinsdag 3 november jl. heeft de raad gesproken over de Toekomstvisie Steenwijkerland 2030. Na een langdurig traject heeft het college van B&W een aantal heldere visies rond Steenwijk, Vollenhove, Oldemarkt en het buitengebied opgesteld. De besluitvorming is gericht op ruimtelijke ordening. Met aspecten zoals: waar willen we in de toekomst woningbouw toestaan? en waar willen we nieuwe bedrijventerreinen realiseren? Toch gaan de visies ook over economische en sociaal-maatschappelijke beelden. Bijvoorbeeld wat voor soort economie verwachten we en hoe zullen mensen samenleven in de toekomst.

De ChristenUnie vindt dat er een uitgebreide visie ligt met veel goede punten. Veel van deze punten vereisen verdere uitwerking. De eerste aanzet is nu gegeven door de aantallen voor woningbouw en hectares voor bedrijventerrein vast te stellen. De visies zullen de komende 2 tot 3 jaar uitgewerkt gaan worden in een viertal structuurvisies. Daarnaast zal er een leefbaarheidsvisie gemaakt worden, om alle kernen binnen de gemeente zo goed mogelijk te voorzien in hun behoeften rond dorpshuizen, zorgvoorzieningen, scholen en andere openbare voorzieningen. Daarnaast vindt de ChristenUnie dat de huidige woonvisie aangepast moet worden aan de beelden (kwalitatief en kwantitatief) in de Toekomstvisie.

De discussie in de raad spitste zich vooral toe op de ontwikkeling van de bevolkingsgroei, of juist een krimp van de bevolking. Veel rapporten hierover zijn beschikbaar en laten een beeld zien dat in Steenwijkerland een kleine daling of een kleine stijging mogelijk is. In tegenstelling tot andere partijen heeft de ChristenUnie verwoord dat de genoemde aantallen woningen en bedrijventerreinen maximale waarden zijn. Dat betekent dat afhankelijk van de toekomstige ontwikkeling rond demografie en economie er flexibel omgegaan kan worden met het tempo van ontwikkeling. De Toekomstvisie zelf kan na verloop van tijd ook weer geactualiseerd worden.

De ChristenUnie heeft naar voren gebracht dat naast inbreiding tegelijkertijd uitbreiding mogelijk moet zijn. Niet alleen in Steenwijk maar ook in andere, kleine kernen.

De Zuiderzeerand kan een belangrijke impuls worden voor woningbouw, ontwikkeling op het vlak van recreatie en toerisme, en economische ontwikkeling. Toch blijft er een hoop onzekerheid over de realisatie van de Zuiderzeerand. Het college onderschreef ons pleidooi voor plannen die toch de impuls kunnen geven ook als de Zuiderzeerand niet gerealiseerd wordt.

Al met al is onze conclusie dat de Toekomstvisie een sterke basis legt voor verdere ontwikkeling van Steenwijkerland waarmee in de nieuwe raadsperiode verder gewerkt kan en moet worden.

« Terug

Reacties op 'Toekomstvisie Steenwijkerland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november