Centrum Jeugd en Gezin

dinsdag 10 november 2009 23:18

Ook Hardenberg heeft nu een Centrum voor Jeugd en Gezin. Maar wat is dit eigenlijk? Iedereen heeft er waarschijnlijk wel eens iets over gehoord, er is landelijk veel aandacht voor deze ontwikkeling.

Het CJG is geen gebouw
Omdat er lokaal veel verschillen zijn hoe zo’n centrum wordt ingevuld, is het niet duidelijk wat nu precies een CJG is. Allereerst een misverstand dat veel voorkomt: het CJG is niet zozeer een fysiek gebouw. Het is voornamelijk een bundeling van instanties, die meer gaan samenwerken. Er moet beter naar elkaar doorverwezen gaan worden en met elkaar gecommuniceerd en overlegd gaan worden.

Ambitie
De verbetering van de hulp aan de doelgroep staat voorop. Het moet makkelijker zijn om contact op te nemen, en er moet sneller en beter doorverwezen worden. De versnippering van de hulp aan jeugd&gezin moet weer gebundeld gaan worden. Dit is een mooie ambitie, maar wel een met een weerbarstige praktijk.

Draagvlak
Om toch goede resultaten te boeken is het essentieel dat er draagvlak is bij alle betrokken instanties. De ChristenUnie heeft daar lokaal ook voor gepleit. Immers, de gemeente mag dan de verantwoordelijkheid hebben om de regie te voeren, maar de daadwerkelijke uitvoering ligt uiteraard bij de betrokken instanties. En een Centrum voor Jeugd en Gezin kan ook niet de verantwoordelijkheid overnemen van GGD, Carinova,  Bureau Jeugdzorg,  peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs.

CJG Hardenberg
Op 1 oktober zijn in Heemse en Dedemsvaart de eerste vestigingen in Hardenberg van start gegaan. Ook is de website www.cjghardenberg nu in de lucht en kan er 24 uur per dag gebeld worden met 088-0030060 voor informatie en advies. De meest voorkomende vragen worden direct beantwoord en anders wordt er binnen 24 uur teruggebeld door een specialist.

Toekomst
De ChristenUnie fractie is blij met de ontwikkelingen zoals die zijn ingezet en zal in de komende periode de verdere uitbouw van het Centrum Jeugd en Gezin vooral volgen vanuit de doelstelling voor dit project: het verbeteren van de zorg aan jeugd en gezin door betere samenwerking door alle betrokkenen.

« Terug

Reacties op 'Centrum Jeugd en Gezin'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november