ChristenUnie Ommen gelooft niet in Sinterklaas

dinsdag 10 november 2009 20:27


Afgelopen donderdag 29 oktober werd de begroting voor 2010 inclusief twee amendementen aangenomen met 9 stemmen voor en 8 tegen.

Amendement één ingediend door de VVD, de PvdA en de LPO had als doel het weerstandsvermogen van de algemene reserve te verlagen van €1,7 mln naar €800.000,=. Dit weerstandsvermogen is de ondergrens die een gemeente wil aanhouden om eventuele tegenvallers op te vangen. Het tweede amendement, eveneens ingediend door genoemde partijen, had als doel om het college te dwingen in totaal € 631.500,= uit te geven aan een aantal extra aanvullende zaken bovenop de begroting van 2010. Beide amendementen werden aangenomen met 9 stemmen voor en 8 tegen.

Door deze actie blijft Ommen in staat een sluitende begroting vast te stellen, maar is het maar de vraag of de VVD, de PvdA en de LPO de bevolking van Ommen hiermee een dienst hebben bewezen. Na deze Sinterklaasactie staat de stand van de algemene reserves nog maar slechts € 27.000 boven het reeds sterk verlaagde weerstandsvermogen. Dit betekent dat elke tegenvaller vanaf nu Ommen dus wel degelijk in een benarde positie kan brengen. Het risicoprofiel voor Ommen is door deze actie van de VVD, de PvdA en de LPO sterk toegenomen.

De ChristenUnie Ommen heeft, evenals het CDA en D66 Ommen tegengestemd op de beide amendementen. Toen ze toch aangenomen werden, kon de ChristenUnie ook niet anders dan tegen de begroting 2010 te stemmen. Het weerstandsvermogen van €1,7 mln was eerder al afgesproken en is bewust hoger gezet, omdat Ommen bezig is met een aantal grote projecten zoals o.a. De Drieslag, drie onder één kap (DOEK) en de afwaardering van de N34. Dit zijn zodanig grote projecten waar veel geld mee gemoeid is en als daar enige overschrijding van het budget aan de orde zou zijn, dan praat je gelijk over heel behoorlijke bedragen. Daar komt bij dat in de komende jaren een toename van bijstandsaanvragen en schuldhulpverlening wordt verwacht waarvoor de gemeente onvoldoende geld van het Rijk zal ontvangen. De verwachting is zelfs dat de Rijksbijdrage hiervoor nog minder wordt.

De gehele actie van vooral de VVD en de PvdA is het antwoord, ja het had zelfs iets weg van rancune, op de zwembadaffaire van maart dit jaar toen het CDA samen met de LPO en D66Ommen collaboreerde en voor een veel te duur zwembad stemde. Er moest ca € 355.000,= meer komen dan eerder in de coalitie was afgesproken. De coalitie CDA, CU, PvdA en VVD heeft daardoor een flinke deuk opgelopen. Sinds die tijd lijkt het wel een ieder voor zich, want in juni van dit jaar, bij de bespreking van de kadernota 2010, was het weer raak toen D66 Ommen de VVD, de LPO en de PvdA meekreeg in de aanschaf van digiborden voor alle scholen. Kosten: € 150.000,=. Doordat dit voorstel werd aangenomen kon er niet meer gepraat worden over bv schuldhulpverlening, het streekmuseum of het erfgoedbeleid.

In nauwelijks een half jaar tijd is er dus voor meer dan €1,1 mln extra geld uitgegeven. Sinterklaas lijkt dus inderdaad al heel vroeg in Ommen aangekomen te zijn. Alle partijen, behalve de ChristenUnie Ommen, hebben zich nu schuldig gemaakt aan het ongebreideld uitgeven van geld.

De ChristenUnie Ommen betreurt het ten zeerste dat partijbelangen, rancuneus gedrag tussen bepaalde partijen en profileergedrag kennelijk zwaarder wegen dan het belang van de Ommer samenleving. Nu de coalitie feitelijk niet meer bestaat, vreest de ChristenUnie dat er nu links en rechts steun wordt gezocht om allerlei eigen punten te scoren. Daarom roept de ChristenUnie de raadsfracties op om het gezonde verstand te gebruiken en te stoppen met het spelen van Sinterklaas. Dat beetje vet dat Ommen nog op de botten had is geheel verdwenen terwijl de moeilijke tijden moeten nog komen. Want één ding is zeker, de overheidskraan wordt, zoals hiervoor gezegd, de komende jaren sterk verder dichtgedraaid. Willen we de nieuwe raad nog wat ruimte geven om moeilijke tijden het hoofd te bieden, dan moeten we nu stoppen met het strooien van geld; de ChristenUnie heeft nooit geloofd in Sinterklaas.

Archief > 2009 > november