Voorstel ChristenUnie voor een jongerenraad aangehouden

maandag 09 november 2009 19:51

Het voorstel van de ChristenUnie om een jongerenraad te realiseren kreeg donderdagavond geen meerderheid. Dit in tegenstelling tot wat verwacht mocht worden op basis van de bespreking in de commissie Samenleving. Het college van B&W had de raad gevraagd een keuze te maken uit twee opties. In het voorstel van de ChristenUnie wijst de fractie op het belang van de inspraak en betrokkenheid van (jonge)burgers. Wij moeten hen het vertrouwen en de ruimte geven hun talenten te ontplooien en op hun behoefte in te spelen. De voorkeur gaat uit naar het digitaal raadplegen van jongeren, omdat deze geheel past in deze tijd en volledig aansluit bij de jongerencultuur, aldus Wilma Veldman (CU). Over dit punt waren de meeste fracties het wel eens.  De ChristenUnie ging verder en wil de jeugd nu al bij de voorbereidingen betrekken, zoals de Stichting Jeugdwerk, een vertegenwoordiger van het Agnietencollege in verband met maatschappelijke stages voor jongeren, een vertegenwoordiger uit het kerkelijk jeugdwerk en de sportverenigingen. Ook stelde de ChristenUnie voor de jongeren een eigen werkbudget geven. Hierbij werd verwezen  naar ervaringen met jongerenraden in andere gemeenten zoals Zwolle en Woerden. Verder gaf Wilma Veldman aan, dat een jongerenraad alleen kans van slagen heeft als zij zich steeds meer actief inzetten bij het gemeentelijk beleid en er bij betrokken blijven. Om een beter zicht te krijgen op het functioneren van een jongerenraad en  het digitaal raadplegen van jongeren werd voorgesteld om vooraf een werkbezoek te organiseren naar de gemeenten Zwolle en eventueel Woerden. Het college zou vervolgens voor 1 juni 2010 met een voorstel voor nadere uitwerking moeten komen. Voor enkele fracties ging dit allemaal wat te ver. CDA, VVD en de ChristenUnie stemden voor het voorstel voor een jongerenraad. Omdat één CDA raadslid afwezig was staakten de stemmen en komt het voorstel de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw op de agenda.

« Terug

Archief > 2009 > november