Veilige oversteek Sallandse Heuvelrug voor dieren

maandag 09 november 2009 12:15

Veilige oversteek Sallandse Heuvelrug voor dieren

Vanaf 2011 wordt het en stuk veiliger voor dieren op de Sallandse Heuvelrug. Over de N35 tussen Haarle en Nijverdal wordt een ecoduct aangelegd,  en onder het spoor op dat traject komt een brede faunatunnel. Dankzij de brug en de tunnel, die De Sallandse Heuvelrug weer met elkaar verbindt, kunnen dieren zich veel beter en veiliger verplaatsen in hun leefgebied.

foto

Staatsbosbeheer is deze week begonnen met het kappen van bomen rondom de locatie van het toekomstige ecoduct Nijverdal. Het kappen van bomen is noodzakelijk om het nieuwe ecoduct met het bestaande terrein te verbinden. Na de kap richt de aannemerscombinatie H2Eco het gebied tussen de rijksweg en spoorlijn zodanig in dat migratie voor alle diersoorten mogelijk wordt gemaakt. De inrichting van de directe omgeving is daarbij van groot belang. Daarom krijgt het gebied rond de faunapassage nieuwe beplanting volgens een inrichtingsplan. In de omgeving van het ecoduct komen onder andere een drietal poelen ten noorden van de spoorlijn.

 

Planning
De totale kapwerkzaamheden duren uiterlijk tot en met december. Weggebruikers kunnen door de werkzaamheden overlast ervaren op de N35 tussen Haarle en Nijverdal. In het eerste kwartaal van 2010 start de bouw van de faunapassage, bestaande uit de brug en onderdoorgang. Beide grenzen aan eigendommen van Staatsbosbeheer, die ook het beheer krijgt van het ‘groene’ deel van de passage. De oplevering vindt plaats in het laatste kwartaal van 2010.

 

Sallandse Heuvelrug

De Sallandse Heuvelrug is een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofdstructuur van Overijssel en maakt onderdeel uit van de Robuuste Verbinding Vechtdal/Drenthe – Haaksbergen. Kenmerkend zijn vooral de droge heide en verschillende typen bos op een stuwwal. Het natuurgebied wordt doorsneden door de N35. Daardoor kunnen dieren niet van het ene leefgebied naar het andere trekken. Ook de nabijgelegen spoorlijn vormt voor sommige soorten een lastig te nemen hindernis, met name voor reptielen. Met het ecoduct wordt een veilige oversteekplaats gecreëerd voor alle diersoorten.

« Terug

Reacties op 'Veilige oversteek Sallandse Heuvelrug voor dieren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november