Voorbereidingskrediet herinrichting Rijksweg N34

woensdag 30 september 2009 00:00


In de raadvergadering van donderdag 24 september is na veel discussie door de raad €250.000,= beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van de herinrichting van de bestaande Rijksweg 34.

Even een stapje terug. In 2003 is er besloten dat als de omleiding N36 afgerond zou zijn, de bestaande rijksweg tussen Witte Paal tot en met de westelijke bebouwde komgrens van Ommen afgewaardeerd wordt tot een een 60 km weg, een weg die niet bedoeld is voor doorgaand verkeer. Een gedeelte ter hoogte van het Junner Koeland zou volgens plan worden ingericht als een erfontsluitingsweg, ook wel ‘het karrenspoor’ genoemd. In overleg met Rijkswaterstaat heeft Ommen deze herinrichting naar zich toegetrokken. Daar zijn ook de financiën voor beschikbaar gesteld door het Rijk. Ommen draagt zelf ook bij. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het verkeersaanbod op deze erfontsluitingsweg maximaal 2.000 bewegingen per dag zijn. Op dit moment zijn dat er ca 14.000. Je kunt dus met recht spreken over een flinke afwaardering. De gedachtegang achter dit besluit is ook dat men straks gebruik zal maken van de omleiding N36. Het stukje natuur dat is opgeofferd bij de Witte paal wordt deels teruggehaald door de bestaande rijksweg N34 af te waarderen en herplant elders langs het nieuwe tracé van de omleiding N36. Dat komt ook de ecologische hoofdstructuur (EHS) en de verbinding tussen de natuur bij Junner Koeland ten goede.

De discussie inzake deze kredietbeschikbaarstelling betrof vooral de veiligheid en de bereikbaarheid. Het gaat dan vooral om de bereikbaarheid van brandweer, ambulance en politie naar de aanliggende gebieden. We constateren dat er verschillende krachten aan het werk zijn. Er zijn partijen die er geen bezwaar tegen hebben als de afwaardering daadwerkelijk volgens afspraak doorgaat. Er zijn echter ook partijen die graag zien dat de gemeente Ommen opnieuw gaat praten met het Rijk en de Provincie, omdat men denkt dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden en kapitaalvernietiging. Dit kan dan weer leiden tot nieuwe nota’s en flinke discussies. Het zou de positie van Ommen ernstig verzwakken, want het is niet netjes om terug te komen op reeds gemaakte afspraken en het kan tenslotte de planning behoorlijk in gevaar brengen.

De ChristenUnie Ommen heeft ingestemd met het voorbereidingskrediet, echter maakt zij wel de opmerking dat de veiligheid en bereikbaarheid gegarandeerd moet zijn. Dat was jaren geleden al uitgezocht en ook gegarandeerd. Daarom is volgens de ChristenUnie extra onderzoek nu niet meer nodig, tenzij het college van B&W kan aantonen dat tussen 2003 en heden op het gebied van veiligheid de wettelijke eisen zijn veranderd. Vooralsnog krijgt de gemeente van de ChristenUnie de ruimte om één en ander voor te bereiden. Dat moet ook, want als de omleiding N36 is afgerond, dan moeten de werkzaamheden inzake de afwaardering van de N34 daar naadloos op aansluiten. We praten dan over oktober 2010. De tijd van praten is voorbij, er moet nu gehandeld worden. In de raadsvergadering is daarvoor een duidelijke stap gezet.

Archief > 2009 > september