structuurvisie de Centrale Strip

woensdag 04 november 2009 11:28

De gemeente heeft een structuurvisie laten opstellen door het bureau KuiperCompagnons voor de Centrale Strip in Nijverdal. De Centrale Strip betreft het gebied vanaf Dalzicht/ Staatsbosbeheer (west) tot aan de Regge (Oost) en tussen de Grotestraat en het nieuwe combitunneltracé, inclusief de omgeving van het nieuwe NS-station. De visie wordt opgesteld voor de komende 15 tot 20 jaar, waarbij lopende en toekomstige ontwikkelingen in dit gebied met elkaar verbonden worden.

structuurvisie de Centrale Strip

De gemeente heeft een structuurvisie laten opstellen door het bureau KuiperCompagnons voor de Centrale Strip in Nijverdal. De Centrale Strip betreft het gebied vanaf Dalzicht/ Staatsbosbeheer (west) tot aan de Regge (Oost) en tussen de Grotestraat en het nieuwe combitunneltracé, inclusief de omgeving van het nieuwe NS-station. De visie wordt opgesteld voor de komende 15 tot 20 jaar, waarbij lopende en toekomstige ontwikkelingen in dit gebied met elkaar verbonden worden.

Per deelgebied (van west naar oost) worden hieronder de belangrijkste uitgangspunten benoemd. De visie bestrijkt een lange periode en is in die zin geen blauwdruk voor hoe het moet gaan worden in het centrum van Nijverdal. Wel wordt met deze visie het ambitie- en kwaliteitsniveau uitgesproken en het belang dat de gemeente Hellendoorn hecht aan een leefbare, dynamische, groene en sociaal veilige invulling van de Centrale Strip.

Deelgebied 1
Van Dalzicht tot aan De Joncheerelaan
Het meest westelijke deel van het gebied, grenzend aan het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, wordt betrokken bij het project Noordrand. Hierbij wordt vanuit het oogpunt van recreatie en toerisme de entree van het Nationaal Park onder de loep genomen en voorstellen gedaan voor het aantrekkelijker maken van het gebied, alsmede relaties te leggen tussen het deel te noorden en het deel ten zuiden van de nieuwe Rijksweg. Onderdeel van het project is het doortrekken van het heidegebied vanuit de Sallandse Heuvelrug tot in dit deelgebied. Verder wordt gedacht aan een markant element op de plek waar je Nijverdal binnen komt, bijvoorbeeld een uitkijktoren, al dan niet gecombineerd met andere functies op het gebied van natuureducatie en/of horeca. Vanuit de structuurvisie bestaat de wens om een verbinding te leggen met de noordzijde van de Heuvelrug. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de fietssnelweg, die van Enschede uiteindelijk tot in Zwolle wordt gerealiseerd via dit deelgebied, langs het tunneltracé een plek krijgt.

Deelgebied 2
Hoek Grotestraat/ De Joncheerelaan
Hier wordt gedacht aan één gezamenlijke ontwikkeling met woningbouw, waarbij diverse eigenaren betrokken zijn, die deze hele hoek een kwaliteitsimpuls zal moeten geven. De gemeente hecht veel waarde aan een uitgesproken architectuur, bijvoorbeeld Jugendstil, aangezien dit een belangrijke entree van het centrum van Nijverdal betreft. Deze plek vraagt om een belangrijke eyecatcher, die kwalitatief de toon zet voor de invulling van de rest van de Centrale Strip. Het binnenterrein zal een groen karakter krijgen.

Deelgebied 3
De Tuinen van Nijverdal
De Tuinen van Nijverdal is de benaming van het plan om tot een hoogwaardige inpassing van de combitunnel in het stedelijk gebied van Nijverdal te komen. Het dak van de tunnel krijgt een
parkachtige invulling, met een bijzondere variatie van groen, verharding en water. Er zal sprake zijn van een uniek stukje binnenstedelijk groen in het centrum van Nijverdal, waardoor de Sallandse Heuvelrug het stedelijk gebied binnen zal worden gehaald. Hierbij wordt sterk ingestoken op een kunstzinnige inrichting.
Wij krijgen de kans om nu verbindingen te leggen tussen delen van het centrum die voorheen niet met elkaar verbonden waren. Dit gebeurt door het creëren van nieuwe wandel- en fietspaden vanuit de Grotestraat, over de Tuinen van Nijverdal naar de Wilhelminawijk.
Van den Steen van Ommerenstraat
Aan de Tuinen van Nijverdal wordt de herontwikkeling gekoppeld van de direct aangrenzende Van den Steen van Ommerenstraat op een dusdanige manier dat de nieuwe architectuur aansluit aan het nieuwe park, waardoor een kwalitatief hoogwaardige en heel bijzondere groene woon- en verblijfsomgeving wordt gecreëerd, midden in het centrum.

Deelgebied 4
Stationsomgeving Noord
Het nieuwe NS-station dat wordt gerealiseerd (als onderdeel van het Combiplan) dient in september 2012 gerealiseerd te zijn en in gebruik genomen te worden. Het eerste deelproject vanuit de Centrale Strip is dan ook de stationsomgeving Noord, aangezien hier in september 2012 de verkeersontsluiting, voldoende parkeerruimte, het busstation, fietsenstallingen etc. gerealiseerd moet zijn. Er is speciale aandacht voor de groene verbindingszone, mede gekoppeld aan water, tot aan de Regge. Wij onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheid om een overdekte, bewaakte, fietsenstalling te realiseren, zodat de fietsen uit het zicht worden gehaald en het groen en blauw in het zicht blijft. Het bestaande hoogteverschil tussen de wand van de tunnelbak en het achterliggende terrein kan hier uitstekend voor gebruikt worden.
Rekening gehouden wordt met het in een later stadium, naar behoefte, toevoegen van enkele kantoren in dit gebied. Qua architectuur zullen deze kantoren een hoogwaardige en duurzame uitstraling moeten hebben.

Deelgebied 5
Stationsomgeving Zuid
Voor dit deelgebied geeft de structuurvisie de kaders aan waarbinnen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Dit gebied vormt een belangrijke schakel van centrum naar het nieuwe station en zal een centrumpleinfunctie krijgen, met daaromheen een concentratie van horeca en woningen. De doorgang en het zicht vanuit het H. Dunantplein (Huis voor Cultuur en Bestuur) en vanuit de Maximastraat/ De Markt, verdienen extra aandacht. De R.K. kerk wordt in de visie opgenomen als onderdeel van het plein en de grote, waardevolle bomen zullen worden ingepast in de nieuwe ontwikkelingen.

Deelgebied 6/7
Van der Muelenweg tot de Regge
Dit gebied zal deels voor parkeren worden gebruikt. Nieuwe ontwikkelingen zullen moeten aansluiten qua bebouwingsvorm en uitstraling bij de bestaande bebouwing. Er is dan ook aandacht nodig voor de oriëntatie richting de nieuwe Rijksweg, in plaats van alleen zicht op de Grotestraat. Nabij de Regge wordt gedacht aan waterberging, eventueel aangevuld met recreatiemogelijkheden.

« Terug

Reacties op 'structuurvisie de Centrale Strip'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november