De Christenunie heeft middelen voor de Bibliotheek gevonden

banner bibliotheek den hamzaterdag 31 oktober 2009 20:08

De Christen unie vindt dat een fysieke bibliotheek een basis voorziening is voor de vier grote kernen van Twenterand. Omdat er voor de begroting van 2010 niet voldoende middelen zijn begroot om alle vier fysieke bibliotheken in stand te houden. Wil de Christen Unie de reservegelden GOA/VVE aanwenden voor de bibliotheek.

De reservegelden GOA/VVE (€ 194.365.82) hebben een looptijd tot 2010 en komen daarna vrij.

 De hoofddoelstellingen voor deze GOA / VVE gelden zijn;

- Voor- en vroegschoolse educatie

- Beheersing Nederlandse taal

- Ondersteuning schoolloopbaan

- Bestrijding voortijdig schoolverlaten

-

Door deze gelden nu voor het in stand houden van de bestaande 4 bibliotheken in te zetten, kan daardoor ook nog een deel van de oorspronkelijke doelstellingen gehaald worden. Hiermee zou de openstelling van alle bibliotheken in Twenterand zeker de komende jaren gered zijn. Wel vind ook de Christen Unie het belangrijk dat het bestuur van de Openbare Bibliotheek zelf hard zal werken aan de ontwikkelingen en tendens met het oog op de bibliotheekvernieuwing

De Christenunie zal 10 november tijdens de begrotingsvergadering een amendement indienen om in ieder geval de Bibliotheek vestigingen in Twenterand te behouden. De Christen Unie fractie heeft de burger beloofd om zich voor alle kernen in te zetten voor het behoud van haar basisvoorzieningen.

In het bijzonder is voor de kern Den Ham gepleit om een aantal voorzieningen , waaronder de bibliotheek, te behouden. Dit kwam tot uitdrukking toen er gestemd moest worden voor de locatie van het gemeentehuis. de Christen Unie fractie heeft van het toenmalig college om een toezegging gevraagd en slechts een intentie toezegging gekregen. Het college kon het verlanglijstje van de Christen Unie in haar ogen onmogelijk hard maken – dan is het is nu tijd dat de fractie de daad bij het woord voegt en een consistent beleid voert.

 

« Terug

Reacties op 'De Christenunie heeft middelen voor de Bibliotheek gevonden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > oktober