Vragen ChristenUnie fractie m.b.t. De Blokkendoos

speeltuinmaandag 26 oktober 2009 19:05

In de raadsvergadering van 8 september is uitgebreid gesproken over de situatie van De Blokkendoos en over de vestigingscriteria voor kinderdagverblijven en de manier waarop die door de gemeente gehanteerd worden.

Toen is afgesproken dat de gemeente op korte termijn in gesprek zou gaan met De Blokkendoos om samen te zoeken naar oplossingen. En dat de vestiging van De Blokkendoos Vogelweide 2 niet gesloten wordt voordat er een alternatieve locatie gevonden is. De Blokkendoos heeft in een e-mail de raad geinformeerd over de voortgang. Daaruit blijkt dat ook het nieuwe afstandscriterium van 10m het vinden van een geschikte lokatie in een woonwijk aanzienlijk bemoeilijkt.

Mede naar aanleiding daarvan heeft de ChristenUnie fractie de volgende vragen.

  1. Wat zijn de argumenten om nu 10m te hanteren als afstandscritrium tot de dichtstbijzijnde woning?
  2. Hoe verhoudt zich dit criterium met het voorstel van de regering om kinderdagverblijven per 1-1-2010 niet meer onder de regels voor geluidsnormen te laten vallen?
  3. Hoe beoordeelt het college de kans dat een kinderdagverblijf zich in een wijk kan vestigen wanneer 10m als afstandcriterium wordt gehanteerd?
  4. Hoeveel procent van de huidige kinderdagverblijven voldoet aan het criterium van 10m?
  5. Waarom hanteert het college voortaan niet alleen nog vestigingscriteria voor parkeerdruk en overlast door haal- en brengverkeer en laat het dus de overige criteria niet vervallen?

Archief > 2009 > oktober