Vragen ChristenUnie fractie m.b.t. tot bereikbaarheidsschade door Almelo Verdiept

treinzaterdag 24 oktober 2009 10:43

In de informatieve raadsvergadering van 1 september 2009 heeft een winkelier uit de Nieuwstraat aandacht gevraagd voor de schade die ondernemers hebben geleden door de bouw van Almelo Verdiept.

In de raadsbrief van 6 oktober 2009 geeft het college aan hoe de communicatie met de winkeliers is verlopen en welke afspraken er zijn gemaakt. Een van de afspraken is dat: “Een onafhankelijke commissie toetst, analoog aan de gemeentelijke planschadeprocedure, of er sprake is van onevenredige schade die niet te voorzien is”. Toch geeft het college op voorhand al aan dat er naar haar mening geen sprake is van onevenredige schade rond de bouw van Almelo Verdiept. Twentsche Courant Tubantia schreef hierover onder de kop “Geen compensatie winkels ‘Verdiept””. We hebben gehoord dat de betreffende ondernemingen over het standpunt van het college niet vooraf zijn geïnformeerd, maar het uit de krant moesten vernemen.

De ChristenUnie fractie heeft hierover de volgende vragen:

  1. Waarom neemt het college nu al een standpunt in en wacht zij niet eerst het advies af van de onafhankelijke commissie, die juist is ingesteld om de bezwaren te onderzoeken?
  2. Wat is nu nog de toegevoegde waarde van de ingestelde commissie?
  3. Waarom is het standpunt van de gemeente niet eerst met de betreffende ondernemers gecommuniceerd en moesten zij het uit de krant vernemen?
  4. Hoe beoordeelt het college achteraf deze gang van zaken?
  5. Hoe gaat het college dit verder met de betreffende ondernemers communiceren?

Archief > 2009 > oktober