Meijboomstraat weer even open voor auto's

dinsdag 13 oktober 2009 17:27

Het verleggen en deels vernieuwen van de riolering, kabels en leidingen aan de westkant van het centrum loopt vier tot vijf weken vertraging op. Het gaat hierbij om voorbereidende werkzaamheden in het kader van de realisering van het Combiplan, waarmee medio augustus is begonnen. Door deze vertraging blijft de spoorwegovergang in de De Joncheerelaan zeker tot half november afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.

NIJVERDAL - Het verleggen en deels vernieuwen van de riolering, kabels en leidingen aan de westkant van het centrum loopt vier tot vijf weken vertraging op. Het gaat hierbij om voorbereidende werkzaamheden in het kader van de realisering van het Combiplan, waarmee medio augustus is begonnen. Door deze vertraging blijft de spoorwegovergang in de De Joncheerelaan zeker tot half november afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.

Na overleg met de gemeente Hellendoorn is besloten dat de spoorwegovergang in de Meijboomstraat op zo kort mogelijke termijn weer tijdelijk wordt opengesteld voor het autoverkeer. Vrachtverkeer mag ook in deze periode geen gebruik maken van deze overweg. Het is onbekend wanneer de werkzaamheden aan de Meijboomstraat weer worden hervat.

Doordat de werkzaamheden aan de ene kant van het Nijverdalse centrum ettelijke weken langer gaan duren wordt ook de geplande afsluiting van de spoorwegovergang in de G. van der Muelenweg naar achteren geschoven. Die afsluiting was oorspronkelijk gepland voor eind oktober, maar dat wordt nu dus opgeschort. Rijkswaterstaat benadrukt dat de afsluiting van de G. van der Muelenweg in geen geval zal samenvallen met die van de De Joncheerelaan. Met de gemeente is immers afgesproken dat tijdens de bouw van de Combitunnel steeds minimaal één van de belangrijke noord-zuid routes openblijft voor het gemotoriseerde verkeer.

Steeds meer automobilisten negeren de afsluiting van de overweg in de De Joncheerelaan. Met de politie zijn afspraken gemaakt dat hier strenger op wordt toegezien om de veiligheid bij de werkzaamheden te kunnen garanderen.

« Terug

Archief > 2009 > oktober