Gemeenteraad gaat akkoord met aardverschuiving in huishoudelijke hulp

huishoudelijke_hulp_kopdinsdag 22 september 2009 10:35

Zoals het er nu uitziet zullen Thuiszorg Noord West Twente en Carint-Reggeland vanaf 2010 in Almelo geen huishoudelijke hulp in natura meer mogen leveren. Dat zal voor een aardverschuiving in de huishoudelijke hulp zorgen. Want zij verzorgen nu zo’n 80% van alle huishoudelijke hulp. Dus 80% van alle hulpverleners zal van werkgever moeten veranderen en daarbij slechtere arbeidsvoorwaarden moeten accepteren. En veel cliënten zullen een andere hulpverlener krijgen.
De ChristenUnie fractie vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om dit te voorkomen

Daarom hebben we een motie ingediend. Deze motie is in de gemeenteraad van 22 september behandeld. Helaas is de motie verworpen, omdat de PvdA, CDA, VVD en D66 fractie tegen waren. De PvdA fractie zegt dat ze zich ook grote zorgen maakt. Daarom hebben ze vragen aan het college gesteld. Maar dit waren vooral vragen naar de bekende weg. Dat de zorgen voor de PvdA fractie niet weggenomen zijn bleek ook uit de vragen die het daarna aan het college heeft gesteld: “Wat denkt het college eraan te doen om de onrust door massaontslagen te beperken?” Maar de ontslagen en de onrust waren toch voorspelbaar. Juist omdat te voorkomen heeft de ChristenUnie fractie haar motie ingediend.

Om u in staat te stellen om dit te beoordelen volgt hieronder een uitgebreidere omschrijving van de gang van zaken.

 Toelichting

Almelo is samen met 12 andere gemeenten in Twente een Europese aanbesteding gestart om voor de komende jaren huishoudelijke hulp in te kopen. Maar tijdens de aanbesteding ontstond  een groot meningsverschil tussen de gemeenten en enkele grote zorgaanbieders. Volgens deze aanbieders is  het maximum tarief te laag is om de gevraagde kwaliteit te leveren. Daarom heeft Carint-Reggeland niet ingeschreven en hebben Thuiszorg Noord West Twente en LIvio boven het maximum tarief ingeschreven. Met als gevolg dat zij vanaf 2010 niet meer in aanmerking komen voor het leveren van huishoudelijke hulp. Tijdens de eerst ronde konden niet voldoende uren ingekocht worden. Daarom hebben de gemeenten besloten om nog een onderhandse aanbesteding te starten. De verwachting is dat uiteindelijk 3 aanbieders geselecteerd zullen worden, waarvan Thuiszorg Services Nederland (onderdeel van Asito) in Almelo verreweg het grootste deel zal krijgen. Opvallend is dat TSN van oorsprong een schoonmaakbedrijf is.

Maar helpen is meer dan schoonmaken. Een luisterend oor en het signaleren van verslechterde omstandigheden zijn ook belangrijk.

Wanneer TNWT en Reggeland niet worden geselecteerd heeft dit grote gevolgen voor zowel de hulpverleners als de cliënten. Want TNWT verzorgt nu zo’n 65% van alle huishoudelijke hulp en Reggeland 15%.

Wanneer TNWT en Reggeland niet worden geselecteerd zal 80 % van alle hulpverleners van werkgever moeten veranderen. En wanneer zij geen verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden accepteren volgt er ontslag of verlies van werk. En mogelijk WW of WWB. Met alle kosten van dien voor de gemeente. Deze kosten moeten we wel in de afweging betrekken . De gemeente moet dus niet alleen naar de WMO kosten kijken. Want wanneer 10% van de hulpverleners in de WWB komt ben je een besparing van € 2,- op de kostprijs al weer kwijt.

Het gevolg is ook dat veel cliënten een andere zorgverlener krijgen. Omdat te voorkomen worden zij gedwongen om te kiezen voor een PGB, terwijl zij daar helemaal geen behoefte aan hebben. Met alle onrust van dien. Maar keuze voor een PGB heeft ook een negatief effect op het inkomen van de hulpverlener. Ook de continuïteit van de hulpverlening loopt groot gevaar. Wie garandeert dat iedereen hulp houdt wanneer zoveel hulpverleners van baan moeten wisselen en zoveel cliënten moeten overstappen op een PGB?

Daarbij moeten we bedenken dat het wel onze strategische partners zijn die nu worden uitgesloten. Partners bv. die een essentiële rol hebben in het realiseren van woonzorgzones. Dan zou het toch logisch zijn om samen naar mogelijkheden te zoeken om uit de impasse te komen.

En wanneer er straks problemen ontstaan, zal de bevolking de raad daarop aanspreken. En terecht. We kunnen de verantwoordelijkheid niet afschuiven op het college.

Dit was voor de fractie aanleiding om een motie in te dienen. Daarin vroegen we om te wachten met de onderhandse aanbesteding en eerst de ontstane situatie te analyseren en met Carint-Reggeland en TNWT om tafel te gaan zitten. Het moet toch mogelijk zijn om met hen afspraken te maken binnen welke termijn zij hun organisatie verder aan de marktomstandigheden zullen aanpassen en wat dat betekent voor de kostprijs. Dan neem je deze strategische partners serieus. Ook PWC pleit voor zo’n aanpak. Het is naar onze mening onverantwoord om voorbij te gaan aan alle negatieve effecten en nu al de onderhandse aanbesteding te starten. De motie is in de vergadering van de gemeenteraad van 22 september besproken. In de vergadering van 8 september had de PvdA fractie ook al haar zorg uitgesproken over de marktwerking in de zorg en daarover vragen gesteld.Maar voor ons was dit vragen naar de bekende weg. Want het zou toch heel raar geweest zijn wanneer het college had geantwoord dat:

  • “Almelo kiest voor stuntprijzen in plaats van voor de kwaliteit in de zorg” of
  • “Almelo wil bezuinigen op de kwaliteit van de zorg” of
  • “zorg onder de kostprijs in Almelo niet het uitgangspunt is”.

In de vergadering van de gemeenteraad van 6 oktober heeft de PvdA fractie o.a. gevraagd, n.a.v. de aangekondigde ontslagen bij Reggeland, “wat het college er aan denkt te doen om de onrust te beperken.”. Hieruit blijkt dat de PvdA fractie zich nog steeds grote zorgen maakt.Maar het was toch te voorspellen dat niet iedereen aan het werk zou blijven en dat er grote onrust zou ontstaan? Juist om die onrust te voorkomen heeft de ChristenUnie fractie haar motie ingediend.Waarom heeft de PvdA fractie dan niet voor de motie gestemd. Dan had ze er zelf alles aangedaan om de onrust te voorkomen.

Archief > 2009 > september