Mobiliteitsplan

woensdag 07 oktober 2009 22:05

Inbreng van de ChristenUnie op het mobiliteitsplan

Afgelopen dinsdagavond stond het Hellendoorns Mobiliteitsplan op de agenda van de raadsvergadering. Eerder, op 16 september, was dit plan ook al aan de orde geweest in de commissie Grondgebied waarbij ook diverse insprekers hun mening te kennen gaven over onderwerpen uit dit plan.

De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven dat dit Mobiliteitsplan een visie geeft waar wij ons goed in kunnen vinden. Veel zaken hieruit zijn al in gang gezet (o.a. Combiplan, N/Z verbinding ) maar het uitvoeringsplan geeft aan dat er ook het een en ander nog moet worden opgepakt ( o.a.Toeristisch fietspad langs de Tunnelweg, fietssnelweg F35 van Nijverdal naar Enschede).  Het is goed geweest dat dit plan tot stand is gekomen met inbreng van diverse Belangengroeperingen en –organisaties.

Op aantal punten is Arie Limbeek specifiek op ingegaan:

 -        Ontsluiting Boomcateweg/v.d.Bergsweg.

De fractie van de ChristenUnie heeft samen met de overige fracties, m.u.v. de fractie HOP, een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen om in overleg te treden met de wijkvereniging Nijverdal Oost en bij dit overleg ook de ondernemers van het bedrijventerrein te betrekken. In dit overleg ook mee te nemen of het, na het aanleggen van de extra ontsluiting van het bedrijventerrein op de Wierdensestraat, nog wenselijk is de Boomcateweg/westelijk van de Bergsweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Ook zal onderzocht worden om nu al de doorgang voor busjes en vrachtwagens tegen te gaan.

 -        Fietsverkeer Poggenbeltweg en Groeneweg.

Ook voor dit onderwerp is door de fractie van de ChristenUnie, samen met het CDA, PvdA, VVD en HOP een amendement ingediend en aangenomen waarin het college gevraagd om te onderzoeken, i.o.m. de Provincie naar de mogelijkheid om een vrijliggend toeristisch-recreatief fietsverbinding te realiseren van Daarlerveen tot Hieuw Heeten.

 -        Onveilige situaties.

Naast de in het mobiliteitsplan genoemde onveilige situaties in onze gemeente, heeft de fractie van de ChristenUnie ook aandacht gevraagd voor de onveilige situatie bij de oversteek van de Boomcateweg en de Burg. H.Boersingel en verder voor het fietsen overde fietsstroken van de Smidsweg/Rijssenseweg.

 -        Fietssnelweg F35.

De fractie van de CristenUnie is positief over de aanleg van een fietssnelweg van Nijverdal via Almelo naar Enschede. De voorkeur van onze fractie gaat uit om deze fietssnelweg aan te leggen ten noorden van de spoorlijn en niet vlak langs de snelweg.

 -        Spoorlijn Zwolle-Almelo-Enschede.

Deze spoorlijn zal opgewaardeerd worden  tot een intercityverbinding. Dat betekend elektrificatie, passeerstroken en dubbel spoor. Uit het oogpunt van het milieu is elektrificatie een goede zaak, maar toename van het treinverkeer kan nadelige gevolgen hebben m.b.t. geluidsoverlast. De ChristenUniefractie heeft de wethouder hierop geattendeerd.

 -        Koersendijk

De fractie van de ChristenUnie heeft de wethouder gevraagd om deze weg veiliger te maken voor het fietsverkeer en te bekijken of de gepande uitvoering van 2014-2018 naar voren gehaald kan worden.

 

 

« Terug

Reacties op 'Mobiliteitsplan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > oktober