Raadsbijdrage: Wsw beleidsplan 2009-2012

andre_jan_kopdinsdag 03 maart 2009 22:02

Op 3 maart heeft de gemeenteraad het Wsw-beleidsplan besproken. In het plan wordt ook de ambitie uitgesproken dat iedereen actief moet zijn. We steunen dit uitgangspunt. Maar we willen ook dat “iedereen actief moet blijven”. “Actief blijven” vraagt van een organisatie veel meer dan “actief maken”. Tot nu toe lukt het de gemeente vrijwel niet om mensen te activeren. Dus er zal meer moeten gebeuren.

Het doel is dat er meer mensen met een beperking bij een gewoon bedrijf moeten gaan werken. De gemeente moet deze mensen dan naar de arbeidsmarkt begeleiden. En voortaan wil de gemeente een loonkostensubsidie betalen die gebaseerd is op de “loonwaarde” van deze mensen.

Voor ons is niet het vinden van werk het uitgangspunt maar “het actief zijn op een manier die het beste aansluit bij iemands mogelijkheden”. En voor veel mensen met een handicap is werken bij een bedrijf een stap te ver. Daarom pleiten we ervoor om het concept van Maatschappelijke activering met voorrang van de grond te tillen.

We begrijpen niet waarom de gemeente denkt dat zij meer mensen bij een regulier bedrijf geplaatst krijgt dan dat Soweco tot nu toe is gelukt. Maar de aanpak betekent wel dat mogelijk bij Soweco leegloop ontstaat. Terwijl juist in het beleidsplan wordt gesteld dat Soweco zich moet ontwikkelen tot een leerwerkbedrijf voor alle doelgroepen. Dan moet je ook daarvoor beleid ontwikkelen.

Daarom vinden we dat er eerst een integraal arbeids- en participatiebeleid moet worden ontwikkeld, voordat het Wsw beleidsplan wordt vastgesteld. Enige tijd geleden hebben we onze visie op een integraal lokaal arbeids- en participatiebeleid vastgelegd in een notitie. Deze kunt u hier vinden.

Om te bereiken dat de gemeente op korte termijn toch een totaal beleidsplan maakt hebben we samen met D66 een motie ingediend. In deze motie hebben we ook de uitgangspunten geformuleerd die volgens ons voor zo’n beleid zouden moeten gelden. Onze inbreng in de eerste termijn van het debat en de motie vindt u hier.

Helaas is de motie niet aangenomen. De fracties van PvdA, CDA en VVD vonden de motie voorbarig. Zij willen eerst de uitkomst van het “beleidsatelier participatie en integratie” afwachten. Maar die uitkomst is er niet voor de behandeling van de voorjaarsnota. Juist nu de economische crisis voelbaar wordt moet de gemeente beleid ontwikkelen en geld beschikbaar stellen. Dat vraagt om daadkracht en niet om uitstel. We betwijfelen of we nu bij de voorjaarsnota al wel een plan ligt waarvan ook duidelijk is welke extra kosten dat met zich meebrengt. Helaas kiest een meerderheid van de raad daar wel voor.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bijdrage CU Beleidsplan Wsw26,5 kBapplication/pdfdownload
Iedereen actief86,9 kBapplication/pdfdownload