Raadsbijdrage: Keuze stadhuis

stadhuis_kopdinsdag 27 januari 2009 15:50

In de informatiebijeenkomst is door het college op uitdrukkelijke wens van de raad toegezegd en zo wordt het ook herhaald in de raadsbrief van 15-1-09 dat “Er voor gekozen is om de inwoners gericht en inhoudelijk te betrekken bij de beoordeling van de plannen”, omdat “ Het college hecht aan maximale betrokkenheid van inwoners en andere belanghebbenden bij de uiteindelijke ontwerpselectie”.

Maar waarom staat hier niets over in de Leidraad, die ver na 15 januari is opgesteld? Daarin staat alleen:
- De inwoners van Almelo worden in de gelegenheid gesteld de ingediende ontwerpen en maquettes te bezichtigen op een tentoonstelling in de bibliotheek.
- Bij het beoordelen van de inschrijvingen neemt de jury de meningen van de inwoners mede in de overweging.
Zo geeft het college zelf onvoldoende de wens van en de toezeggingen aan de raad weer. Past de bredere aanpak dan wel binnen de Leidraad?