ChristenUnie stuurt beleid bij op jeugd en duurzaamheid

624x270_CU thema Raad - Arie en Henrike in de raadwoensdag 26 juli 2017 07:30

Door de bestuurscrisis kon het voorjaarsdebat pas op de allerlaatste woensdag voor het zomerreces worden afgerond. We hebben het beleid kunnen bijsturen op jeugd en duurzaamheid. Maar we kregen helaas niet alles wat we wilden. Henrike en Arie blikken terug op successen en teleurstellingen en sluiten af met een woord van dank.

Maart is nog ver. Dan zijn er nieuwe verkiezingen en mag u zich opnieuw uitspreken. Maar ook tot dat moment moet de stad bestuurd worden. Vorige week woensdag hebben we als gemeenteraad de draad weer opgepakt met het voorjaarsdebat. Daarin worden de grote lijnen uitgezet voor de begroting. Het voorjaarsdebat is het moment voor om het beleid bij te sturen. Ook dit jaar zijn we als ChristenUnie met voorstellen gekomen op thema's die u van ons gewend. Het college vertegenwoordigt een minderheid van de raad en moet op zoek naar wisselende meerderheden. En dat biedt kansen voor ons.

We hebben voorstellen ingediend om

  • opnieuw te investeren in de openbare ruimte en bijvoorbeeld onkruid aan te pakken
  • een acoholvrije borrel te houden na de raadsvergadering
  • te zorgen dat eventuele zorg soepel doorloopt als een jongere volwassen wordt
  • te investeren in het versterken van relaties 
  • echt stappen te zetten naar duurzame woningbouw

Hieronder leest u meer over deze voorstellen en wat het resultaat was.

Investeren in de openbare ruimte

Er is de afgelopen jaren flink bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte. Dat was nodig om de financiën op orde te krijgen. Ook de bestrijding van onkruid is beperkt doordat er geen glyfosfaat meer gebruikt mag worden en de alternatieven veel arbeidsintensiever zijn. Na vier jaar zijn de gevolgen voor de kwaliteit van de openbare ruimte zichtbaar. We zakken bijna door de ondergrens. Om de negatieve trend te keren heeft Arie samen met de Rob de Geest (PvdA) en gesteund door Gemeentebelang en Deventer Belang een voorstel ingediend om weer te investeren in de openbare ruimte. Dat voorstel is met ruime stemmen aangenomen. We gaan de achterstand in het onderhoud dus inlopen!

Alcoholvrije borrel

Samen met Bep Spa van de PvdA diende Arie een voorstel in om minstens één keer per jaar alleen alcoholvrije dranken te schenken bij de borrel na afloop van de raadsvergadering. Het doel was de bewustwording rond het gebruik van alcohol te stimuleren. Het voorstel kreeg aandacht in de landelijke media. Onder andere van GeenStijl en EditieNL die het presenteerden als een algehele drooglegging. Ook op twitter en in de raad zelf deed het stof opwaaien. De reuring onderstreept eigenlijk de relevantie van ons voorstel. Alcohol ligt gevoelig en is voor veel mensen onmisbaar en dat zou het niet moeten zijn. Omdat duidelijk werd dat er geen raadsmeerderheid voor te vinden was, hebben we het voorstel ingetrokken. Op een geschikt moment halen we het wellicht weer van stal, bijvoorbeeld als preventie van alcohol en drugs op de agenda staat.

Soepel dóórlopen zorg van 18- naar 18+

Een jongere die ondersteuning nodig heeft, valt onder de jeugdteams. De zorg wordt betaald vanuit de jeugdwet. Op het moment dat een jongere volwassen wordt, kan daar geen aanspraak meer op worden gemaakt. Vaak is er nog steeds ondersteuning nodig, maar moet die vanuit de sociale teams komen en worden betaald vanuit de WMO. In theorie is de overdracht goed geregeld, maar in de praktijk gaat er nog wel eens iets mis. Dat leidt tot veel stress bij de jongeren die het betreft. En dat is echt niet nodig want je ziet van ver aankomen dat een jongere 18 wordt. Henrike heeft in een motie het college opgedragen om te zorgen de overdracht vanaf nu echt goed geregeld wordt. De motie is unaniem aangenomen.

Versterken van relaties

Een scheiding heeft grote impact. Als het een relatie met kinderen betreft hebben we er ook als gemeente mee te maken. Kinderen uit gebroken gezinnen zijn oververtegenwoordigd in de jeugdzorg. Deventer steekt daarom veel energie in het voorkomen van vechtscheidingen en het helpen van kinderen die daar toch in terecht komen. Dat is vooral het beperken van de schade. Henrike heeft een voorstel ingediend om ook energie te steken in het versterken van relaties aan de voorkant. Het krijgen van kinderen legt een grote druk op een relatie. Als je daar op voorbereid bent, kun je ook bewuster keuzes maken om tijd en aandacht voor elkaar te hebben. Preventie is ook zorgen dat een relatie goed blijft. Als dat lukt zijn partners en kinderen daar het meest geholpen.

Verschillende fracties in de gemeenteraad konden of wilden ons voorstel niet begrijpen. De felle reacties hebben ons wel een beetje verbaasd. Het werd weggezet als verplichte relatietherapie en ingrijpen achter de voordeur. Ook door wethouder JanJaap Kolkman. Terwijl dat heel duidelijk niet is wat wij willen. Misschien heeft het te maken met de verkiezingen die er aan komen. Misschien met een verkeerde toon in het debat. Misschien raken we een gevoelig punt. In ieder geval leek het ons wijzer om het voorstel op dit moment in te trekken.

Uit gesprekken in de wandelgangen en bij de organisaties die we ontmoeten blijkt dat er echt behoefte is aan preventie op dit vlak. Daar houden we aan vast. We zullen zoeken naar een nieuw moment en een nieuwe manier om het versterken van gezinnen onder de aandacht te brengen.

Stappen richting duurzaam wonen

Duurzame woningbouw heeft een hoge prioriteit binnen onze ambities voor Duurzaam Deventer 2030. Maar het gaat langzaam. In Steenbrugge ligt de lat hoog, maar daarbuiten valt het nog tegen. Kopers en bouwers van nieuwbouwwoningen worden nauwelijks uitgedaagd om een echt duurzame woning te bouwen. Arie heeft een voorstel ingediend om bij alle nieuwbouw locaties in te zetten op duurzame woningen. Dat kan via het bestemmingsplan, goede voorlichting, de uitgifte van kavels en differentiatie van de bouwleges. Het voorstel is met ruime meerderheid aangenomen.
GroenLinks en D66 dienden een voorstel in om een routekaart op te stellen om Deventer op lange termijn aardgasvrij te maken. We hebben dat voorstel mee ingediend en ook dat voorstel is aangenomen.

Bedankt voor alle steun!

You win some, you loose some. Zo gaat dat ook in een raadsvergadering. Op belangrijke punten als jeugd en duurzaamheid hebben we kunnen bijsturen. Op ander punten die voor ons ook belangrijk zijn zoals gezinsbeleid en preventie rond alcohol hadden we helaas geen succes. Dat zorgt altijd voor gemengde gevoelens. In het zomerreces gaan we dat laten bezinken. Na een periode die erg intensief was door de bestuurscrisis is het nu tijd om tot rust te komen. Tijd ook voor onze gezinnen. Daar zien we naar uit. Maar voor we dat doen willen we alle leden, kiezers en volgers van harte bedanken voor de steun die we ook het afgelopen jaar hebben ervaren. Bedankt voor betrokkenheid, inhoudelijke input, aandacht en gebed voor het werk van de ChristenUnie in de raad. We willen ook Jasper Buist, Nico Overeem en Wim van der Weele bedanken voor hun inzet in de steunfractie. Doordat jullie meelezen, meedenken en meedoen kunnen wij ook als kleine fractie veel impact hebben. We zien er naar uit om in september weer met frisse moed met jullie aan de slag te gaan voor Deventer!

Henrike Nijman

Arie de Niet

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stuurt beleid bij op jeugd en duurzaamheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > juli