Minderheidscollege krijgt voorwaardelijk vertrouwen van ChristenUnie

topbanner_stadhuisvrijdag 14 juli 2017 09:48

We hebben twee tumultueuze raadsvergaderingen achter de rug. Door de val van een wethouder en een motie van wantrouwen tegen het college is er een stevige vertrouwenscrisis ontstaan in het stadsbestuur. Te midden van alle emoties die dat op roept, hebben wij ons constructief opgesteld en gehandeld in het belang van Deventer. In maart 2018 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en kunt u zich weer uitspreken, maar ook tot die tijd verdienen onze inwoners een goed bestuur.

Het ontstaan van de crisis

Ruim een week geleden voerden we een stevig debat over het tekort bij De Viking. Aan het eind van het debat spraken drie coalitiepartijen uit dat er geen vertrouwen meer was in wethouder Hartogh-Heys, waarop D66 zich terugtrok uit het college. Met het slachtofferen van de D66-wethouder leken de overige coalitiepartijen weg te lopen voor hun verantwoordelijkheid.

Het dossier Viking is uit de hand gelopen doordat D66 en Gemeentebelang elkaar vanaf het begin in een houdgreep hadden op het thema cultuur. Op dit onderwerp was er gebrek aan collegialiteit. Daardoor is het college als geheel verantwoordelijk voor het ontstaan van het probleem. Dat was reden voor de voltallige oppositie om een motie van wantrouwen in te dienen. De motie is in stemming gebracht en aangenomen, zonder dat er op dat moment uitgebreid over gedebatteerd is.

Week van reflectie

In de week die volgde was er zowel voor de raad als voor het college ruimte voor reflectie op de vertrouwenscrisis. Een gezonde periode om even af te koelen. Afgelopen woensdag is er in de raadsvergadering gedebatteerd over de ontstane situatie. Dat was opnieuw een stevig en intensief debat. Het college heeft verantwoording afgelegd over de manier waarop vorige week wethouder Hartogh Heys moest vertrekken. Het debat heeft ons meer inzicht gegeven in de aanloop naar de collegecrisis.

Daarnaast is er breder gereflecteerd op het handelen van het college tot nu toe. Met name bij het vaststellen van de voorjaarsnota 2016 en de begroting 2017 was er weinig aandacht voor het draagvlak in de raad en in de samenleving voor de voorstellen die het college deed. De weerstand tegen het vergunningparkeren, het proces rond de bezuiniging op cultuureducatie en de bezuiniging op bewindvoering zijn daarvan voorbeelden. Op dat moment heeft het college verkeerde keuzes gemaakt. En dat heeft bij ons voor een flinke deuk in het vertrouwen gezorgd.

Werken aan herstel

Wethouders Grijsen, Kolkman en Rorink hebben in het debat aangegeven dat ze beseffen dat het hard nodig is om meer draagvlak te krijgen voor de besluiten die worden genomen. In een raadsmededeling hebben ze concrete handreikingen gedaan om te werken aan herstel van vertrouwen.

We hebben afgewogen of we vast moesten houden aan het opstappen van het college of dat we het een kans moesten geven om het vertrouwen daardwerkelijk te herstellen. We hebben gekozen voor het laatste. Elke wethouder heeft dossiers waarop ze fouten hebben gemaakt, maar ook dossiers waarop ze heel goed hebben geacteerd. Maar na het debat zien we geen redenen om hen persoonlijk de situatie rondom de Viking aan te rekenen.

Voorwaardelijk vertrouwen

Maar de ontstane situatie kan niet zomaar genegeerd worden. Alsof er niets gebeurd zou zijn. Wij hebben in gesprek met oppositiepartijen VVD, GroenLinks en de coalitiepartijen Gemeentebelang, PvdA en CDA de handreiking van het college aangescherpt met een motie over de werkafspraken. We willen tijdige en open communicatie met de gemeenteraad. We gaan als raad bekijken of we onderwerpen die politiek gevoelig liggen nog gaan behandelen of dat dat uitstellen tot na de verkiezingen. Over grote onderwerpen moet het college de raad maandelijks bijpraten. En na de vaststelling van de voorjaarsnota wordt er in principe geen nieuw beleid ontwikkeld.

Onder deze voorwaarden heeft een minderheidscollege een voldoende stabiele basis om haar werk te kunnen doen. Maar wel nadrukkelijk verbonden aan de gemeenteraad. Deventer verdient dat!

Henrike Nijman

fractievoorzitter

« Terug

Reacties op 'Minderheidscollege krijgt voorwaardelijk vertrouwen van ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > juli