ChristenUnie Enschede tevreden over Zomernota

20170710 zomernotamaandag 10 juli 2017 22:56

Op veel fronten heeft gemeente Enschede te maken met tekorten. Namens de ChristenUnie Enschede geeft Janny Joosten een reactie op de Zomernota.

‘De tering naar de nering zetten: het is een understatement wanneer we de Zomernota lezen’, aldus Janny Joosten. Gemeente Enschede heeft te maken met tekorten. De compensatie van het Rijk is een druppel op de gloeiende plaat. Toch steunt de ChristenUnie het voorstel in de Zomernota voor zover het de maatschappelijke ondersteuning betreft.

Daarnaast heeft Joosten en haar fractie ook zorgen. Bijvoorbeeld over de Bed, Bad en Brood (BBB) regeling. De ChristenUnie is blij dat het college ondanks onduidelijkheid uit het Haagse, de kleine groep mensen in Enschede, niet in de steek laat. Maar hoe lang kunnen we dit blijven waarmaken?

Er zijn ook zorgen over de budgetten voor de zorgaanbieders. Door de financiële krapte is gekozen om niet te indexeren. Maar kunnen aanbieders dan wel de benodigde zorg blijven leveren? De Christenunie is blij dat Enschede stevig inzet op fraudebestrijding. Zowel bij de zorgaanbieder als bij de zorggebruikers. Misbruik van PGB’s mag niet.

Joosten ziet ook dat er aandacht is voor begeleiding van zorgjongeren als ze van 18- naar 18+ gaan. Zo voorkomen we dat ze aan hun lot worden over gelaten. Alleen omdat ze de juridische leeftijdsgrens van volwassenheid bereiken. De ChristenUnie wil weten of deze extra maatregelen voldoende zijn.

De fractie van de Christenunie is ook tevreden dat er ondanks de bezuinigingen toch budget beschikbaar blijft om het beleid rond diversiteit nader vorm te geven. Immers, ook de groep LHBTI-ers (en met name de kwetsbare jongeren) moet een plek in onze stad hebben waar hen recht wordt gedaan.

Met de WMO-raad is Joosten blij dat mantelzorgondersteuning beschikbaar blijft.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Enschede tevreden over Zomernota'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > juli