Drie moties aangenomen: werk maken van werk

Vacaturesvrijdag 07 juli 2017 13:23

Op 4 juli 2017 zijn er drie moties aangenomen van de ChristenUnie die over werk, werkgelegenheid en participatiewet gaan.

In de eerste motie 'Raad maakt werk van werk' hebben de PvdA en wij aangegeven dat wij niet tevreden zijn met het uitvoeren van een eerdere motie om een Deltaplan Werk te maken. Het eerste deel van die motie, het maken van een analyse, is door het college uitgevoerd. Er is alleen geen plan gemaakt hierbij. In de aangenomen motie spreekt de raad uit om zelf aan de slag te gaan met dit plan. We gaan hiervoor een hoorzitting organiseren met relevante partners in het veld.

Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven bij het aannemen van medewerkers uit de participatiewet. Er wordt al lang gesproken om de medewekers van de NoordwestGroep die werkzaam zijn in het groenonderhoud, in dienst te nemen van de gemeente. Ook zijn er gesprekken om met de Rova iets te organiseren. Er wordt alleen al langere tijd intern over gesproken, maar als gemeenteraad zien we hier niets van. In de tweede motie 'Kans voor de NWG-medewekers Groen' vragen wij het college om ons voor 1 november 2017 te informeren over de diverse scenario's die al zijn uitgewerkt in de afgelopen periode en aan te geven welk scenario de voorkeur heeft van het college zodat er uiterlijk 1 januari 2018 meer duidelijkheid is.

Er zijn veel werkgevers in Steenwijkerland met een sociaal hart, die inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt willen aannemen. Wij vinden dat we het deze werkgevers zo makkelijk mogelijk moeten maken om deze inwoners in dienst te nemen. Daarom willen we werkgevers zo veel mogelijk ontzorgen bij de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en en bij de 'administratieve rompslom'. Wij horen deze geluiden om werkgevers te ontzorgen al langere tijd, maar er lijkt niet daadwerkelijk actie op ingezet te worden. Daarom hebben we het college met een motie gevraagd om voor de behandeling van de begroting met voorstellen en ideeen te komen voor het ontzorgen van werkgevers. 
 

« Terug

Reacties op 'Drie moties aangenomen: werk maken van werk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > juli