ChristenUnie: Gezins-PGB ontzorgt gezinnen

Gezinnetjedonderdag 06 juli 2017 11:17

Zwolse gezinnen met veel zorg en ondersteuning uit verschillende regelingen worden in de toekomst beter ondersteund. Een voorstel van de ChristenUnie om een ‘gezins-PGB’ in te stellen werd deze week aangenomen. Het gezins-PGB brengt ondersteuning uit verschillende wetten en regelingen bij elkaar in één overzichtelijk budget.

Op dit moment veroorzaken de verschillende wetten en regelingen allemaal hun eigen administratiedruk, omdat er verschillende plannen moeten worden gemaakt. Dat kunnen gemeentelijke regelingen zijn, vanuit de WMO, Jeugdregelingen of rijksregelingen, die via de zorgverzekering loopt, zoals de WLZ.

Raadslid Wietse de Boer: “Juist deze gezinnen, die vaak al zo druk zijn met mantelzorg, zouden wat meer ontzorgd moeten worden. Wij willen daarom dat zij minder last hebben van administratie zodat er meer tijd kan worden besteed aan het gezin.”

In het debat zegde het college toe dat Zwolse gezinnen die last hebben van de administratiedruk zich kunnen melden om samen te kijken naar oplossingen. Door het aannemen van de ChristenUnie-motie gaat de gemeente Zwolle nu nog een stap verder. Zwolle meldt zich binnenkort aan als pilotgemeente bij het ministerie om net als in Meppel, Woerden en Delft ervaring op te doen met één, integraal budget. ”Een pilot voor gezins-PGB, die we in samenwerking met het ministerie van VWS uit kunnen voeren, past goed bij de ambitie van Zwolle en zorgt ervoor dat we leren van andere gemeenten,” stelt De Boer.

De Boer: “De ChristenUnie is erg blij dat we steeds meer werk maken van maatwerk. Juist het PGB is een belangrijk middel om zorg op maat vorm te geven. Zodat de zorg echt aansluit bij de persoonlijke situatie en mensen het ook volhouden.”

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: Gezins-PGB ontzorgt gezinnen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > juli