Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Stichting Kledingbank Nieuwleusendinsdag 04 juli 2017 21:25

De Kledingbank Nieuwleusen wil een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in de gemeente Dalfsen en directe omgeving door herbruikbare kleding te verstrekken aan mensen die dit op het moment niet (meer) zelf kunnen bekostigen.
In gemeente Dalfsen kampen veel mensen met financiële problemen. Dit heeft er toe geleid dat er een uitgiftepunt van de voedselbank is gestart. Hier kwam regelmatig een vraag voor kleding en heeft De Sociaal Diaconale Werkgroep Nieuwleusen dit opgepakt en gekeken naar de mogelijkheden om een kledingbank te starten.

In 2013 zijn we gestart met het sorteren en opslaan van kleding in een bedrijfspand in Staphorst, Veerman Metaal, en was de uitgifte in De Grote Kerk. Na een aantal maanden moesten we helaas al verhuizen. Gelukkig was er een ondernemer in Nieuwleusen bereid om zijn bedrijfspand aan De Grift, wat leeg stond kosteloos ter beschikking te stellen tot het verkocht of verhuurd zou worden.
In de tussentijd was o.a. de kledingbank, de andere ‘banken’ en organisaties betrokken bij de opzet van het armoede beleidsplan. Kunst van het Rondkomen nam hier initiatieven in. We hebben hier veel van geleerd en regelmatig gesprekken gehad met Dhr. Von Martels en zijn medewerkers.
Aan De Grift hebben we tot oktober 2016 gezeten vanwege verkoop van dit pand.
Na opnieuw veel informeren, bedrijven en particulieren benaderen, was Makelaardij Spans bereid te kijken naar invulling in leegstaande bedrijfspanden. Zij bemiddelden met de eigenaar van de voormalige locatie ‘Hans Textiel’, dat de Kledingbank hier mochten huren. Helaas was dit maar van korte duur, want na zo’n drie maanden moesten we op zoek naar een andere locatie. Gelukkig bood ook nu de eigenaar van het complex (Coever BV) uitkomst en bood ons de huidige locatie aan, een aantal panden verderop. Omdat dit pand nog niet afgewerkt was, heeft Coever razendsnel een afwerkvloer geregeld zodat we konden verhuizen. Heel dankbaar hiervoor.
Alle vrijwilligers boden ook nu weer hun enorme inzet. Er werd geverfd, vloerbedekking gelegd, verhuisd, ingericht, geëtaleerd, ramen beplakt, elektra aangelegd, schoongemaakt. Al snel konden we weer de eerste uitgifte houden. De reacties van de bezoekers zijn positief, blij dat we toch weer door kunnen gaan en weer mooie zomerkleding gehaald kan worden.
Hopelijk kunnen we in dit pand blijven tot de armoede de wereld uit is.

Nog wat feiten:

 • Kledingbank Nieuwleusen verstrekt kosteloos kleding aan mensen uit gemeente Dalfsen
 • Bezoekers worden aangemeld door hulpverlenende instanties, momenteel ong. 550 bezoekers
 • Draait volledig op vrijwilligers. Zij sorteren ong. 3 dagdelen per week. Daarnaast nog andere klussen als etalage maken, schoonmaken, enz. Leeftijd van de vrijwilligers varieert tussen 30 – 75 jaar. Regelmatig begeleiden we leerlingen van diverse scholen bij hun maatschappelijke stage
 • Ook bezoekers zijn vrijwilligers. We staan ook open om ‘anderstaligen’ te ontvangen voor vrijwilligers werk.
 • Is een Stichting met een ANBI status
 • Inkomsten zijn giften en vergoeding voor lompen
 • Gemeente Dalfsen draagt 75% bij van het armoede beleidsplan. (Dit is eigenlijk te weinig, 100% zou zeer gewenst zijn)
 • Er is zeer nauwe en plezierige samenwerking met de voedselbanken Nieuwleusen en Dalfsen en Speelgoedbank Nieuwleusen
 • Ook samenwerking en korte lijnen met andere organisaties
 • Lokale ondernemers sponsoren ons met goederen. Welke dit zijn kunt u op onze website zien
 • Wekelijks uitgifte
 • Goed bijgehouden website www.kledingbanknieuwleusen.nl

Wij ervaren telkens weer Gods goedheid en kracht in dit prachtige vrijwilligers werk.

« Terug

Archief > 2017 > juli