Duiding verkiezingsuitslag: ‘We zoeken graag naar overeenkomsten met de BBB’

20230329_145519.jpg01-04-2023 17:53

De Overijssels politieke partijen starten gauw met de besprekingen om een nieuwe coalitie te vormen. Donderdagavond was er in de Statenzaal een zogeheten duidingsdebat om als partijen de verkiezingsuitslag beter te begrijpen. Onze fractievoorzitter Renate van der Velde deelde ook de eerste ideeën en gevoelens die binnen onze partij leven: “We hebben als politiek de dure plicht opnieuw verbinding te zoeken in dit steeds meer verdeelde land. Daarvoor is samenwerking ongelooflijk belangrijk. In Overijssel hebben we de ervaring dat die samenwerking kan lukken.”

Natuurlijk begon Renate haar bijdrage met het feliciteren van alle winnaars en in het bijzonder de BBB, die met 17 zetels nieuw binnenkomt in de Provinciale Staten. Naast de felicitaties wenst zij die fractie ook veel sterkte en wijsheid: “Het vraagt veel moed en onderlinge welwillendheid om je weg als nieuwe fractie te vinden, zeker als je met zoveel bent.”

Ze kon ook niet om de verliezers heen, inclusief onze eigen partij die een zetel moest inleveren. “We waren graag met vier statenleden doorgegaan. Maar ja, de kiezer heeft gesproken.”
In haar duiding ziet ook Renate de kloof waar al zoveel over is gezegd. “Maar eerder dan een kloof tussen stad en platteland, is er sprake van een kloof tussen mensen die zich zeker voelen over hun bestaan en mensen die zich daarin bedreigd voelen.” Want ook in de steden heeft de BBB het immers goed gedaan.

Renate: “Mensen willen gehoord worden en als ChristenUnie willen we ons daarvoor inzetten. Het liefst sluiten we zoveel mogelijk aan bij oplossingen die van onderop komen. Tegelijk moeten die oplossingen er wél komen. Regeren is niet: lijdzaam wachten op draagvlak. Regeren is wel: het verhaal vertellen, mensen meenemen, overtuigen, oplossingen bij de inwoners ophalen en niet bang zijn om beslissingen te nemen.”

Of onze partij nu onderdeel wordt van een nieuwe coalitie of oppositie gaat voeren, dat maakt niet uit voor de verantwoordelijkheid die wij dragen. De ChristenUnie blijft zich vanuit overtuiging, en zorg voor de schepping inzetten voor een leefbare wereld waar het klimaat opwarmt.

Renate ziet net als ieder statenlid dat een coalitie met drie partijen gemakkelijk kan worden gevormd. Maar er is meer dan het cijfermatige: “De BBB is onmisbaar in een coalitie en daarom is het belangrijk dat we weten wat de BBB wil. En dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Kan de BBB belangrijke -reeds gepresenteerde- beleidsplannen over inrichting landelijk gebied en energietransitie ondersteunen en uitvoeren? En als dat niet het geval is, hoe ziet de BBB de oplossing van de problemen op het gebied van natuur, klimaat, water en stikstof dan voor zich?”

Onze fractie heeft behoefte om meer te weten te komen over de standpunten en uitgangspunten van de BBB. Bijvoorbeeld over financiering van onze grote culturele voorzieningen en het grondbeleid van onze provincie. Renate: “We zien de BBB graag als nieuwe vrienden, maar we leren ze pas net kennen. Daarom gaan we graag in gesprek. De standpunten waar de ChristenUnie voor staat zijn helder en we zoeken graag naar de overeenkomsten met de BBB.”

« Terug