ChristenUnie steunt strategische beleidsplannen maar wel met meer toezicht!

toezichtwoensdag 25 januari 2017

De ChristenUnie stemt in met de het voorstel over de strategische beleidsplannen van de houdstermaatschappijen en de werkfondsen. "Het zou niet goed zijn om nu die instemming te onthouden" Aldus Jan Westert, fractievoorzitter. "De ChristenUnie wil dat de fondsen hun werk gaan doen en goed gaan doen voor Overijssel".

De fondsen moeten onbekommerd en met elan kunnen werken. De ChristenUnie wil de vaart erin kunnen houden maar ook kunnen bijsturen als dat niet gebeurt. Daarvoor is reden. In de commissie heeft de ChristenUnie daar uitvoerig bij stilgestaan. De fondsenstructuur moet werken, mag niet buitensporig veel overhead mee gaan brengen. In het beleidsplan van het Innovatiefonds wordt daar een kritische conclusie aan gewijd. De fondsen structuur is complex, niet flexibel en efficiënt, er zijn vragen bij te stellen. De structuur is te complex.

De ChristenUnie wil deze openhartige reflectie terugzien in de jaarverslagen, zodat het gesprek over aanpassing en verbetering tijdig kunnen worden gevoerd. Het moet ook dienen als signaal aan de fondsen om werk te maken van efficiënte en doelmatige samenwerking.

Om het toezicht te bevorderen heeft de ChristenUnie, samen met andere partijen, daarvoor een amendement ingediend.

« Terug