Lichtpunten in het crisesjaar 2020?

Afbeelding1.jpgdinsdag 15 december 2020

Op zaterdagavond is er momenteel een spelprogramma op televisie met de titel:
‘O, wat een jaar!’. Een programma waar de lach nadrukkelijk aanwezig is. Een typisch feelgood-programma. De naam van dit programma past ook heel goed bij het jaar 2020, maar juist omdat het niet zo ‘feelgood’ was. Een jaar van crises. Stikstof-, PFAS-, Klimaat- en coronacrisis. En allen raken het werk van het waterschap en ons persoonlijk. Waar zijn de lichtpunten?

Het was weer een extreem droog jaar. Het derde jaar op rij. De gevolgen waren na één jaar al heftig, maar nu na drie jaar droogte hebben de gevolgen grote impact. De hoge delen van het waterschapsgebied kunnen onmogelijk water aanvoeren. Regenwater is de enige bron. Maar wat als dat er niet of nauwelijks is? De gevolgen voor de landbouw zijn ingrijpend en ook in de natuur zien we onherstelbare schade. Bomen sterven massaal, beken en poelen staan wéér droog. Desastreus voor vele dier- en plantsoorten. Ook drinkwateraanbod was schaars. De oproepen van Vitens echoën nog na. Water is van levensbelang! En we weten pas wat we missen, als het er niet meer is…
Waar zijn de lichtpunten?

We putten de aarde uit. Eerst was het veen, toen steenkool en nu aardgas en olie. Brandstof, warmte, energie. We halen letterlijk uit de aarde wat er in zit. En we zien het scherper dan ooit. Dit is een voorschot nemen op de toekomst. Hier wordt de komende generatie opgezadeld met een vraagstuk. Waar zijn de lichtpunten?

Het doet me denken aan de schilderijen van Van Gogh uit 1883 toen hij een tijdje in Zuidoost-Drenthe bivakkeerde. Dat is ook gebied van Waterschap Vechtstromen. Zijn schilderijen zijn donker en somber. Bijvoorbeeld het schilderij ‘Twee vrouwen, in het veen werkend’ waar ze bezig zijn met ontginnen. Nu is hoogveen bijzonder en zijn we er uiterst zuinig op.

En zo ziet de ChristenUnie lichtpunten!
Het bestuur van het waterschap heeft een breedgedragen meerjarenverkenning vastgesteld waarin we hebben afgesproken te gaan werken aan een toekomst, waarbij goed rentmeesterschap niet meer een greep doet uit de voorraadkast van de toekomst, maar een stap terug doet. We werken aan vergroening en vinden biodiversiteit belangrijk. Samen met de agrarische sector werken we aan kringlooplandbouw en investeren in CO2-neutraliteit.
Het waterschap werkt ook aan een educatie voor leerlingen en studenten. Daar uithalen wat er in zit is geen uitputten, maar inputten. Dat is waardevol investeren!

Het waterschap is sinds jaar en dag actief in het dienen van de belangen van de maatschappij. Noaberschap, het omzien naar elkaar, zit in het DNA van het waterschap. Daarom is het ook een plek voor hen die om welke reden dan ook moeite hebben met het vinden van passend werk. De ChristenUnie-fractie ziet hier ook lichtpunten voor deze groep werkzoekenden.

Het Lichtpunt
Hier een foto van fotografe Saskia Boelsums. Ze maakte deze foto in opdracht van het waterschap, geïnspireerd door de schilderijen van Van Gogh in Drenthe. Afbeelding2.jpg
Op deze foto zie ik donkere, onheilspellende wolken. En daaronder een kudde schapen. Ze lijken beschutting te zoeken onder de bomen. Maar bij nader inzien zoeken ze geen beschutting onder de bomen. Ze zijn in beweging. Achter de herder aan. Achter de herder aan naar het licht.

We leven toe naar Kerst. Hét feest van Licht.

De komst van Jezus naar de aarde is hét Lichtpunt waar we ons als ChristenUnie constant op richten. Het volgen van die koers gaat verder dan welke bestuurlijke afspraak van ook!

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jeremia 29:11.

In dat Licht wensen we u, gezondheid, noaberschap en lichtpunten toe in het komende jaar!
Hugo Tromp

Fractievoorzitter ChristenUnie
Waterschap Vechtstromen« Terug

Reacties op 'Lichtpunten in het crisesjaar 2020?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.