Impact van politieke besluiten

woensdag 05 februari 2014 14:36

door: Jan Westert

Meestal functioneert de provincie voor de burger op afstand. Je merkt dat aan reacties op dossiers die spelen. Je wordt er niet zo vaak op aangesproken, en als het al gebeurt is dat vaak op de voorspelbare manier door vertegenwoordigers van de ‘traditionele belangengroepen’ uit de wereld van de landbouw en de natuur enz.

De laatste maanden is het ineens anders.

We hebben een aantal onderwerpen die mensen rechtstreeks en echt raken. De invoering van breedband (snel internet) in het buitengebied levert heel veel reactie op. Daar ben ik echt van onder de indruk geraakt. Natuurlijk begrijp je dat snel internet daar van belang is voor bedrijven en ondernemingen, maar de impact die het ontbreken van snel internet heeft voor de recreatiesector werd mij de afgelopen maanden pas echt duidelijk gemaakt door recreatieondernemers. En nimmer heb ik er bij stil gestaan, dat er in het buitengebied zoveel adviseurs en zelfstandigen vanuit huis werken. Voor deze zzp’ers is snel internet een voorwaarde. De recreatieondernemer die geen krachtig netwerk in het pakket heeft, verliest snel terrein en dat loopt in de tienduizenden aan inkomsten. De wooneigenaar die zijn woning in het buitengebied wilde verkopen kon het wel shaken toen een geïnteresseerde zelfstandig ondernemer vernam dat er nog lang geen zicht was op glasvezel. En een vader vertelde dat hij glasvezel nodig had voor een goede verbinding voor zijn zes schoolgaande kinderen. Het belang van een provinciale beslissing tot uitrol van glasvezel in het buitengebied is voor grote groepen essentieel.

Het tweede thema is de N340. De weg Zwolle-Ommen. Provinciale Staten heeft in meerderheid besloten in te stemmen met een motie om de plannen voor deze weg te versoberen, terwijl het uitvoeringsbesluit al was genomen. Voor veel aanwonenden levert dat onzekerheid en schade op. Zij hadden hun woning verkocht, zijn bezig met een nieuwe woning of zijn nog met de provincie in onderhandeling.  Ze hebben eerst jarenlang in onzekerheid verkeerd over de uitkomst van de provinciale plannen. Na de besluitvorming zijn zij met de provincie aan de slag gegaan. En nu staat dat weer op lossen schroeven. En niet alleen aanwonenden, ook vervoerders, ondernemers, gemeenten, raadsleden en wethouders staan met enige verbijstering dit provinciaal gedrag waar te nemen. Op mijn bureau staat een vrachtautootje dat we demonstratief kregen uitgereikt: onbegrijpelijk – onacceptabel. De burger wordt direct geraakt met dit besluit en heeft vaak maar één conclusie: onbetrouwbare overheid! Dat trek ik mij als politicus aan. Want juist betrouwbaarheid heeft de fractie van de ChristenUnie hoog in het vaandel staan.

En het derde dat ons raakte, betrof de sluiting van Veldzicht die door toedoen van de ChristenUnie in Den Haag voorkomen kon worden. Een geweldig resultaat voor het dorp Balkbrug en de mensen die van het werk bij Veldzicht afhankelijk zijn.

In de statenzaal is politiek soms een raar spel. Als toeschouwer op de tribune vragen mensen zich vaak af waar dit over gaat. De voorbeelden maken duidelijk dat besluiten impact hebben en mensen kunnen raken. Van politiek en bestuur mag worden verwacht dat zij betrokken en betrouwbaar omgaan met de belangen van de burger.

« Terug

Reacties op 'Impact van politieke besluiten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.