Leefbaar platteland, sterke streken

landelijk gebiedwoensdag 21 november 2018 11:02

Vorige week maakt ik een interessant gesprek mee over de kracht van het platteland. De leefbaarheid van het platteland en het toekomstperspectief van het platteland vraagt aandacht van de provincie. Aan de randen van de provincies slaat de krimp toe en vergrijzen streken. Dat speelt ook in plaatsen, waar wonen en werk niet dicht bij elkaar liggen. In het ruimtelijke beleid van Overijssel is alles gefocust op de netwerksteden in Deventer, Zwolle en de drie Twentse steden. De bereikbaarheid en mobiliteit wordt daar op afgestemd, want de economische kracht concerteert zich in die steden.

Vitaal

In toenemende mate begin ik te aarzelen bij dit beleid. Wie dorpen en kernen vitaal wil houden moet daar juist investeren. Zorgen dat werk, opvangvoorzieningen en interessante woonmogelijkheden in dorpen en kleinere kernen vitaal kunnen blijven. We moeten toe naar een kringloopeconomie en kringlooplandbouw. Die economie is gericht op de regio en dichtbij. In wezen is het van de zotte, dat we iedere ochtend volle wegen en treinen organiseren naar de netwerksteden voor werk en het platteland leeg achterlaten. Het leidt bovendien tot overvolle steden, waar het verkrijgen van een woning een drama is.

Slim en smart

Ik zou zeggen; laten we in de komende periode de kracht van het platteland opnieuw duiden. We hebben twee regionale streekcentra in Overijssel Steenwijk en Hardenberg. We hebben een aantal lokale centra, die economisch krachtig zijn. Investeer in die centra en laat ze niet geleidelijk doodbloeden. De noord- en oostkant van onze provincie hebben ook nog mogelijkheden om extra te benutten. We zien ze te weinig in het beleid terug. De ChristenUnie wil investeren in slimme streken. Slim en smart. Daarvoor is nodig dat de bereikbaarheid van die streken goed op orde is. Een spoorlijn Twente-Groningen is op basis van economische cijfers en reizigersaantallen niet het eerste waar je aan denkt, maar wie wil investeren in een leefbaar en toekomstbestendig platteland, weet dat goede spoorverbindingen van vitaal belang zijn. De kost gaat soms voor de baat uit. Dat geldt voor Noordoost Overijssel, voor Zuidoost Drenthe en voor de Groninger veenkoloniën.  Wie alleen bedrijfsmatig denkt, zet zulke gebieden op termijn vanzelf op achterstand.  

Gelijkwaardig

Iets minder visie op basis van bestaande getallen, maar meer op basis van visie en bestuurlijke durf maakt slimme streken tot krachtige regio’s. De steden, waar nu het beleid zich op concentreert hebben straks het platteland ook hard nodig, want voor de energietransitie naar duurzame opwekking kom je daar terecht. Dat vraagt om een gelijkwaardig speelveld voor steden en regio’s.

Jan Westert is fractievoorzitter van de ChristenUnie Overijssel

« Terug

Reacties op 'Leefbaar platteland, sterke streken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.