Moderne Devotie Award

Moderne Devotiedinsdag 02 oktober 2018 09:47

Jan Westert

Sinds een aantal jaren reikt de ChristenUnie Overijssel de Moderne Devotie Award uit aan iemand of een groep mensen, die zich inzet om het gedachtengoed van de Moderne Devotie levend te houden. De moderne devotie onder leiding van Geert Grote en Thomas a Kempis ontstond in de Middeleeuwen in Deventer en Zwolle. De beweging wilde de kerk, die losgezongen was van het volk van binnen uit terugbrengen bij het volk. Zij zagen ook de nood in de samenleving en droegen op allerlei manieren bij aan de ontwikkeling van de samenleving. Nog steeds is het gedachtengoed van de moderne devotie waardevol. Als ChristenUnie-politicus herken ik veel van dat gedachtengoed in wat mij drijft om bezig te zijn in de politiek.

Inspiratie

Mink de Vries is de niet aflatende inspirator om het gedachtengoed in de samenleving te verankeren met zijn pleidooi voor postmoderne devotie over navolging vanuit gemeenschap.

 • Delen in gemeenschap.
 • Onafhankelijkheid in de samenleving.
 • Toewijding en inzet.
 • Zorg voor kwetsbaren.
 • Ontwikkeling van je talent.
 • Stilte en verinnerlijking.
 • De ander onvoorwaardelijk bevooroordeeld benaderen.
 • Onderscheiden van goed en kwaad.
 • Ieder mens is gelijkwaardig.
 • Openheid en gebed in gemeenschap.
 • Worden zoals je door God bent bedoeld.
 • Gastvrijheid; niemand wordt uitgesloten.

Wie deze kernwaarden leest, leest hierin veel wat ook de lijn van de christelijke politiek van de ChristenUnie is. Het pleidooi van de postmoderne devotie is dan ook een waardevol pleidooi.

Klooster Sibculo

De Moderne Devotie Award 2018 werd uitgereikt aan het bestuur van de Stichting Klooster Sibculo. In Sibculo heeft ooit een belangrijk klooster gestaan, dat een grote impact had in Nederland en Europa. Het kloosterterrein is weer zichtbaar gemaakt. De Stichting heeft een museum ingericht. Het is de bedoeling dat het museum op het kloosterterrein zelfs een plek kan krijgen en de geschiedenis weer tot leven wordt gebracht. Sibculo was in de Middeleeuwen een place to be. We willen graag dat die plek weer herinnerd wordt. Zo geven we ook die plaats een eigen gezicht. In onze provincie hebben kleine kernen het lastig. Maar initiatieven van onderop, zoals de Stichting Klooster Sibculo laat zien, zorgen voor nieuwe inzet en zichtbaarheid. Dat is de reden om Sibculo de Moderne Devotie Award 2018 toe te kennen.

Agenda tegen het neoliberalisme

Gert Jan Segers, fractievoorzitter uit de Tweede Kamer kwam er voor naar Sibculo. Segers hield er een lezing over zijn agenda tegen het neoliberalisme. Macht en markt, overheid en maakbare regelzucht. De waarden van de Moderne Devotie sluiten wonderlijk goed aan op de agenda die Segers voorstaat. We zoeken een samenleving waar tegenstellingen worden overbrugd als het gaat om de toenemende kloof tussen rijk en arm, waar coöperatieve initiatieven een grotere plek innemen en waar de waarde van gastvrijheid belangrijker wordt gevonden, dan de ‘rot op’-samenleving. En waar de sociale infrastructuur ook een volwaardige plek biedt aan de kwetsbare mensen. De afbraak van de sociale werkvoorziening past niet in een agenda tegen het neoliberalisme.

Jan Westert is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Overijssel

 

 

« Terug

Reacties op 'Moderne Devotie Award'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.