Van partij naar beweging

Topbanner mensen op markt 944x390vrijdag 06 juli 2018 09:39

Natuurlijk ben ik verkozen als lid van Provinciale Staten. Stemmen waren er genoeg, maar als volksvertegenwoordiger wil je in contact komen met je kiezers en met de leden van je partij meer in het bijzonder. Ik vind dat een kunst apart. Het statenwerk kost tijd, veel tijd. Maar meer van die tijd zou moeten gaan naar de relatie met je kiezer, de mensen in de samenleving.

Door Jan Westert

Vanouds hebben politieke partijen een bijdrage geleverd aan de emancipatie van de burger. Partijen droegen bij aan gedeelde meningsvorming binnen de eigen zuil, waarbij vooral de leiders de opinie bepaalden. In de huidige digitale netwerksamenleving is die tijd voorbij. Iedereen heeft toegang tot informatie en communicatie. De vanzelfsprekende binding van de achterban aan de politieke partij behoort tot het verleden. Het dalend ledental bij veel politieke partijen is een uiting van de afstand tussen de burger en de politiek. Het politieke landschap is gefragmenteerd en versnipperd geraakt. Partijen zijn ook institutioneel geworden en te weinig een beweging in de samenleving. In mijn eerste periode als statenlid viel mij de geringe belangstelling vanuit de achterban op. Het contact met de achterban, de mensen in de samenleving was te beperkt. Dat moet anders directer en betrokkener, zo was de conclusie. Niet alleen in campagnetijd, maar doorlopend.

Deze periode hebben we als fractie van de ChristenUnie juist op dat punt naar vernieuwing gezocht. Het gaat veel meer om ophalen van wat er leeft in de samenleving dan het brengen van je standpunten. De tijd van ledenvergaderingen waar je iets vertelt is voorbij. Je spreekt er te weinig mensen en de mensen die je eigenlijk wilt spreken zijn er niet. Als fractie moet je er op uit. Tussen de mensen zijn, spreken over thema’s die relevant zijn. In de statenzaal worden de keuzes gemaakt en het beleid vastgesteld, maar dat is het topje van de ijsberg. Het echte werk gebeurt in de samenleving. Nieuwe tegenstellingen en trends ontdek je daar. Politiek kan alleen een levend bedrijf zijn als je voortdurend in contact bent met de samenleving. Mensen uitnodigen om hun verhaal te vertellen.

Meer dan ooit zijn we als fractie met thema’s op stap geweest: water, energie, openbaar vervoer, de problematiek van verpauperde recreatieparken, sociaal ondernemerschap, onderwijs en vakmanschap, bezoek op scholen om met jongeren in gesprek te zijn. We zijn in gesprek met nieuwe gemeenschappen en kerken. We spreken over de framing rond belangrijke waarden als vrijheid en gelijkheid, of de waarde van rust in 24/7 economie.   Zo wordt ‘volksvertegenwoordiger zijn’ interessant en kun je sparren over jou idealen en perspectief. Dan wordt politiek levend werk en raak je de wereld en de belangen van de mensen. Je beseft dat er in de samenleving veel meer initiatief en kennis is dan je als politicus uit stukken ook maar kunt bevroeden. Die aanpak vergt meer tijd, terwijl juist de tijd zo vaak wordt opgeslokt door allerlei vergaderingen in het provinciehuis. In Overijssel is er bewust voor gekozen om een dag in de maand vrij te roosteren voor juist dit aspect van het politieke werk. Ik waardeer dat zeer. Politieke partijen kunnen het publieke debat een positieve wending geven door ‘meer in en van de samenleving’ te zijn. Bij de volksvertegenwoordiger past een politieke partij als beweging van burgers

 

Jan Westert is fractievoorzitter van de Christenunie in Overijssel.  De column is eveneens gepubliceerd in het Zakboek statenleden.

« Terug

Reacties op 'Van partij naar beweging'

Boonzaaijer, S. (Steven) [188232]
Geplaatst op: 13-10-2018 15:50
We helpen elkaar gewoon af en toe aan een baantje.

Functioneert dhr. Slob?

Waarom kan de Fractie geen vragen stellen over Onderwijs en de Donordwangregel van de Overheid?

Waarom kan de Fractie geen vragen stellen over de Senator en zijn slechte functioneren ten tijde van de stemmingen over de Eerste Kamer Wet?

Waarom kan de Fractie geen vragen stellen?
Komt dat omdat een KerkOudeling in de Staat is gaan zitten?

Unie,
Partij, of
Beweging,
er moeten regels zijn. Als de RPF en / of GPV dit ingewikkeld vindt, dan toch zeker de ChristenUnie niet?

De Beginselen spreken heel duidelijk van een trouw aan de overheid. En een trouw aan de kerk.

De kinderen op de scholen moeten leren dat je óf in de kerk actief bent, of in de politiek.

Is dit stukje niet leesbaar, dan komt dat om dat de GPV een andere structuur heeft dan de RPF, en dat de lezer niet meer snapt dat de GPV een partij was, en de RPF een beweging, en beide willen nog steeds dóór.. Als gevolg zit daar een minister. Een man vanuit Kerk, en vanuit Gemeenteraad en Volksvertegenwoordiging.

Maar het klopt niet.

Kan hij in de Provinciale Staten op de lijst?

Als hij door U wél wordt geaccepteerd, dan kan dat toch? Dan is hij bezig met ándere dingen dan het onderwijs waar hij deel van kerk van was, en de kerk waar kinderen deel van kerk zijn.

Dát is toch belangrijk? Dan kan de Fractie gewoon doorgaan met vragen stellen.

Welke vragen? Dat weten we pas als er ruimte voor is. Maar die ruimte is er niet.

Wilt U dhr. A. Slob, ridder, op de lijst van de Provinciale Staten zetten?
Gewijzigd
Boonzaaijer, S. (Steven) [188232] heeft dit bericht gewijzigd op: 14-10-2018 12:42

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.