Treurnis in Overijssel

motie van wantrouwenvrijdag 25 mei 2018 10:35

Jan Westert
Niet gedeputeerde Traag, maar de PVV had een motie van treurnis aan de broek moeten krijgen in de vergadering van Provinciale Staten. Te elfder ure kwam er een motie van wantrouwen op tafel tegen gedeputeerde Traag. Treurige treurnis zo beschouw ik dat tafereel. Een motie van wantrouwen past als uiterste middel maar zo langzamerhand lijkt het te horen bij het ritueel van de PVV. Dit was al weer de vierde motie van die strekking in deze statenperiode. Als je tegenwoordig geen motie van afkeuring van de PVV aan je broek hebt gehad, moet je je als gedeputeerde de vraag stellen wat er met jou aan de hand is.

Mw. Traag heeft ontheffing om in Overijssel te gaan wonen. Die ontheffing is door Provinciale Staten verleend en onlangs herbevestigd, ook omdat zij tussentijds is aangetreden. Mw. Traag was door de Tweede Kamer niet uitgenodigd om deel te nemen aan een hoorzitting over vliegveld Lelystad. De hoorzitting heeft ze overigens als toehoorder gewoon bijgewoond. Een kritisch rapport van Atelier Overijssel over de doelstellingen voor nieuwe energie is niet meteen reden om een gedeputeerde naar huis te sturen. Zeker niet door de PVV, die elk initiatief om over te gaan tot nieuwe duurzame energie onnodig vindt.

Goed, de PPV had weer argumenten om een gedeputeerde te wantrouwen en de motie van die strekking kwam aan het slot van de Statenvergadering op tafel.  Zoals gebruikelijk bij dit soort moties verdween de motie in de prullenbak met alleen de stemmen van de PVV voor en alle andere fracties tegen. Het was de vierde keer in deze periode. Altijd met het zelfde resultaat. Naar de prullenbak met die motie. Onzuivere en onvoldragen argumenten gericht op het neersabelen van een bestuurder.

Zuinig zijn op je bestuur is een deugd, die politici hoog moeten houden. Het openbaar bestuur is gediend met mensen die zich willen inzetten voor de publieke orde. Goed bestuur en goede democratie hecht aan deze waarde. Als moties van wantrouwen gaan behoren tot de orde van de dag worden ze sleur. Ze doen afbreuk aan de goede naam en faam van ons bestuur en zorgen voor vervreemding van de inwoners van het bestuur. Politici hebben als publieke taak juist ook de waarde en de kracht van onze democratisch bestuur hoog te houden.

De PVV liet weer eens zien aan die waarden te weinig boodschap te hebben en uit zijn chaos in een vergadering. Een motie van treurnis of afkeuring tegen de PVV zou meer op zijn plaats zijn dit treurig einde van de provinciale statenvergadering.

« Terug

Reacties op 'Treurnis in Overijssel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.