De rondweg die maar niet rond wil

Weerselovrijdag 13 januari 2017 08:43

Ik kan het mij al niet meer heugen dat het principebesluit om te komen tot de rondweg Weerselo door de gemeente Dinkelland is genomen. Inmiddels loop ik toch al zes jaar mee in de provinciale politiek. Het is dus al lang geleden dat de bestuurlijke afspraak tussen de gemeente Dinkelland en de provincie Overijssel is gemaakt. In het kader van Investeren met gemeenten zou de provincie meebetalen aan de rondweg Weerselo. Dat staat zwart op wit. De ChristenUnie Overijssel staat voor die afspraak.

De rondweg ligt er nog niet. Desondanks is het wat mij betreft de meest bekende rondweg van Overijssel. De gemeente wil de rondweg aanleggen, maar er is verdeeldheid tussen voor- en tegenstanders. Tegenstanders zetten in op het tegenhouden van de aanleg van de rondweg en vonden politieke steun bij een aantal partijen in Overijssel. Dat leidde tot een motie van D’66 om toch nog eens aan te dringen bij de gemeente voor een draagvlak-onderzoek. We hebben dat gesteund, omdat meer draagvlak altijd goed is.

Het onderzoek ligt er, maar het verdeelde draagvlak bestaat nog steeds. Binnenkort staat die uitkomst opnieuw op onze agenda. En dus stromen de brieven bij de ChristenUnie fractie binnen van voor- en tegenstanders. En dus moeten politici gewoon doen waarvoor ze er zijn. Belangen afwegen en besluiten nemen. De rol van de provincie is beperkt. De provincie heeft een afspraak met de gemeente. Daar acht de Christenunie zich aan gebonden, ook al dateert de democratisch gelegitimeerde afspraak van een aantal jaren geleden. Wij vinden dat een consistente lijn. De gemeente moet bij de aanleg kunnen rekenen op de bestuurlijke toezegging van de provincie. Die lijn zijn we van plan te volgen. Meer draagvlak zou mooi zijn geweest, maar als die er niet is moeten politici doen waarvoor ze zijn gekozen. Belangen afwegen en besluiten. Voor de ChristenUnie speelt daarbij betrouwbaarheid in besluitvorming een essentiële rol. De gemeente is leidend bij de aanleg. Zij mag bij de aanleg rekenen op rekenen op de provinciale middelen. Dat was onze positie en zal onze positie zijn, ook als we spreken over de uitkomsten van het draagvlak-onderzoek. Omdat we hechten aan het nakomen van afspraken.

Jan Westert is fractievoorzitter ChristenUnie Overijssel.

« Terug

Reacties op 'De rondweg die maar niet rond wil'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.