Lof voor Jan Veenstra bij afscheid

janafscheid2014woensdag 26 maart 2014 16:11

16 van de 35 raadsleden namen afscheid van de gemeenteraad in Almelo. Onder hen Jan Veenstra van de ChristenUnie. Warme woorden van raadsnestor Gijs Stork voor Veenstra: ’n topper, ’n kanjer. Het was een voorrecht met jou in de raad te zitten.

Op woensdag 26 maart nam Jan Veenstra afscheid van de raad. Jan heeft acht jaar voor de ChristenUnie in de raad gezeten. De ChristenUnie werd beloond voor het gedegen werk van de afscheid nemende Jan Veenstra, aldus Almeloos weekblad dat daarmee doelde op de verkiezingswinst. Dossierkennis en de niet aflatende pogingen om anderen te verbinden tot ander beleid bleven niet onopgemerkt maar leden veelal schipbreuk op het collectieve blok van PvdA/VVD/CDA. Bij het afscheid werden alle vertrekkende raadsleden persoonlijk toegesproken door raadsnestor Gijs Stork. Jan Veenstra werd als laatste toegesproken. Onderstaand vind u de toespraak van Stork. Enkele foto's kunt u vinden op onze facebook pagina.

Toespraak Gijs Stork tijdens afscheid van Jan Veenstra van de raad

Last but not least Jan Veenstra. Ja wat moet je daar nu over zeggen binnen de paar minuten die beschikbaar zijn? Eigenlijk is één woord genoeg: je was een absolute topper, een kanjer! Je was 8 jaar in de raad en bestond het om al die tijd de raad scherp te houden. Je was een raadslid met doorzettingsvermogen, inzet en invloed. Soms wat door -drammerig maar er werd steeds aandachtig naar je geluisterd. Je enorme dossier kennis werd gewaardeerd. Je was net een wandelende wikipedia.

Jan je hebt een prima bijdrage geleverd, als voorzitter van de commissie Planning & Control, Maar je deed meer. Je bestookte alle fracties, vooral in het begin maar eigenlijk wel tot de laatste snik, met een stroom van gedetailleerde moties en amendementen en mailde keer op keer verbeterde versies. Ik werd er soms gek van. Je wilde iedereen tevreden stellen en paste steeds aan. Iedereen tevreden stellen, dat wilde je. Dat was je sterkte, maar ook je zwakte. En in de politiek wordt je vaak afgerekend op je zwakke punten. Sterke punten vergeten de mensen vak snel. De hoorzittingen over ontwerp bestemmingsplannen, daar was je steeds aanwezig, soms zelfs als enige. Je was actief in de klankbordgroep politiek participatie. En als een kroon op je werk kun je beschouwen dat er tijdens de participatieweek, na Pasen, een workshop beleidsdoelen formuleren met kernpartners is gepland. Een van de belangrijke successen die je behaalde was bij de Stadhuisdiscussie: de zgn. variant Veenstra, een sober stadhuis. Helaas pakte het wat anders uit! De intentie was prima.

Jan het was een voorrecht, en ik denk dat ik namens een heel groot deel van de raad spreek, om met jou in de raad te zitten. Heel veel dank en hopelijk laat je gezondheid je niet in de steek. Het ga je goed, nee ik moet zeggen het ga jullie goed. Want je ega was steeds op de achtergrond, en steunde je dacht ik geweldig. Dank je.

« Terug

Reacties op 'Lof voor Jan Veenstra bij afscheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > maart