ChristenUnie Wierden-Enter bouwt verder!

oproep bouw met ons meezaterdag 22 maart 2014 20:59

Bouw met ons mee!

De verkiezingsweek is voorbij. De coalitie wordt momenteel geformeerd. Hiermee is ook een mooie campagnetijd afgesloten. Met een actief en betrokken campagneteam hebben we de ChristenUnie in Wierden-Enter goed op de kaart mogen zetten.  Met een helder christelijk geluid. Hetzelfde geluid dat we ook in de gemeenteraad laten horen, gebaseerd op bijbelse kernwaarden: naastenliefde, gerechtigheid en rentmeesterschapOp de verkiezingscampagne hebben we veel mooie reacties ontvangen met woorden als actief, positief en integer. Spreken die woorden u ook aan? Doe dan met ons mee! De komende vier jaar zet de ChristenUnie deze actieve campagne voort, zij het wel op een lager pitje. Maar toch actiever dan de afgelopen vier jaren het geval was. En daarvoor zijn extra handen en voeten nodig. Want campagne voeren kost veel tijd en energie. Maar het levert ook veel op! We staan dichterbij mensen en weten nog beter wat er in de samenleving speelt. Waarmee we vervolgens ons voordeel kunnen doen bij het besluitvormingsproces in de gemeenteraad. En daar is onze gemeente bij gebaat.

De afgelopen jaren is onze organisatie al gegroeid. Maar wij zoeken nog meer mensen om de doelen voor de komende vier jaren te realiseren. Waar kunt u aan denken?


1. Bestuur. In het
bestuur zijn de afgelopen jaren nieuwe leden toegetreden. Denk aan Jenny Velten, Jan-Willem Timmerman en Rik Jaspers Faijer. Omdat het bestuur veel werk verzet zoeken we nog nieuwe leden. Het bestuur bestuurt de vereniging en onderhoudt bijvoorbeeld contact met de leden, stelt kandidatenlijsten op, vertegenwoordigt onze vereniging op de landelijke congressen, etc.

 2. Schaduwfractie. De schaduwfractie ondersteunt de raadsleden. Elke informatieronde (maandelijks) nemen de schaduwfractieleden raadsvoorstellen door en bespreken deze met de raadsleden. Met als doel samen toe te werken naar een goed afgewogen besluit. Denk aan de volgende deelgebieden: Bestuur, Financiën, Maatschappelijke ontwikkeling en Grondgebiedszaken. Expertise op elk deelgebied is welkom! Op 22 april is het eerste fractieberaad van de nieuwe raadsperiode. U bent welkom om sfeer te komen proeven.  De data van de fractieberaden in 2014 zijn weergegeven op de vergaderkalender 2014 (gele vakjes zijn data fractieberaad).

3. Campagneteam (continu campagne)  ChristenUnie Wierden-Enter zal de komende vier jaar continu campagne voeren op een manier zoals u dat de afgelopen maanden van ons hebt gezien maar dan uiteraard op een lager pitje. We willen beter en intensiever contact met inwoners, ondernemers en organisaties. Zo weten we wat er leeft en zich afspeelt in onze gemeente. Die informatie kunnen we betrekken in onze besluitvorming of aan de orde stellen in de gemeenteraad. Zo zijn we goed zichtbaar in onze gemeente en zijn we dichtbij en betrokken. Dat mag u ook van ons verwachten als partij in het gemeentebestuur.

Spreekt u dit aan en wilt u met ons mee bouwen? Neem voor meer informatie contact op met:

Arie Maat (voorzitter bestuur), tel. 0547-383512, e-mail: arie.maat@wierden-enter.christenunie.nl

Ryan Nijzink (campagneleider/fractiesecretaris), tel. 06-27061825,  e-mail: ryan.nijzink@wierden-enter.chrsitenunie.nl

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Wierden-Enter bouwt verder!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > maart