Bijdrage 1e ronde collegeonderhandelingen: duiding uitslag

20140322 formatiezaterdag 22 maart 2014 12:16

Tekst uitgesproken door Jurgen van Houdt bij eerste bijeenkomst informatieproces op 22 maart 2014.

Voorzitter, bedankt voor de uitnodiging om hier namens de ChristenUnie Enschede, met als delegatie de nieuw gekozen raadsfractie, een duiding te geven aan de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag 19 maart en de gevolgen die dit heeft voor het proces om te komen tot een nieuw collegeprogramma en college.

Eerst zullen we per partij onze overwegingen geven bij de verkiezingsuitslag, daarbij en daarna zullen wij ingaan op het vervolgproces.

  • De PvdA lijdt landelijk en lokaal een groot verlies. Lang was de PvdA de grootste partij van Enschede en had zij de meeste kiezers achter zich. Sinds woensdag is dat niet meer het geval maar ze blijft wel de tweede. Het is dan ook logisch dat de PvdA nu een bescheidener houding aanneemt.
  • Hetzelfde geldt voor de VVD. Deze bestond al niet meer uit zes zetels, maar ook deze coalitiepartij verliest. Gezien het feit dat het een regeringspartij is blijft de VVD een partij om mee te rekenen.
  • D66 is de grote winnaar, onze complimenten en felicitaties daarvoor! Daarmee dient D66 nu haar verantwoordelijkheid te nemen in het onderhandelingsproces met het aanzoeken van een informateur. Wij kunnen ons daarin vinden, al was het alleen al omdat wij benieuwd zijn in hoeverre een college met D66 een eensluidend standpunt over de invulling van het luchthaventerrein kan formuleren.
  • Het CDA verdient ook wel een felicitatie. De achterliggende periode was voor het CDA geen gemakkelijke en de partij raakte een wethouder en een zetel kwijt. Deze heeft zij desondanks teruggewonnen.
  • Dan Burgerbelangen. Deze partij heeft opnieuw zichtbaar campagne gevoerd, je ergerde je soms paars en geel:-) en heeft opnieuw zetelwinst behaald. Onze felicitaties daarvoor. Wij zijn benieuwd in hoeverre zij nu vast gaan houden aan hun verkiezingsbeloften.
  • GroenLinks heeft 3 zetels behouden en is daarmee geen winnaar, maar ook geen verliezer. Wij zijn van mening dat het nieuwe college een eensluidend standpunt dient te hebben ten aanzien van de invulling van het luchthaventerrein. Dat maakt GroenLinks tot een geschikte partner in een anti luchthaven coalitie.
  • De SP heeft deze verkiezingen lokaal door weten te breken en wint twee zetels. Daarmee feliciteren we hen van harte! Dat maakt dat er ook met de SP gepraat zal moeten worden. De uitslag van de verkiezingen vraagt echter niet perse om een flinke ruk naar links. 
  • We hebben de afgelopen periode opnieuw kennis gemaakt met het fenomeen afsplitsing. Eerder was collega Van der Noordt dat, die zijn restzetel niet heeft weten te behouden, nu waren dat Margriet Visser en Peter van der Vloedt. Wij verschillen principieel met hen van mening over de wijze hoe je in een gemeenteraad terechtkomt. Een zetel komt je partij toe. Margriet Visser is daar nu met haar eigen partij in geslaagd en dat is een felicitatie aan haar adres waard. Van Peter van der Vloedt nemen we donderdag afscheid. De Stadspartij is niet in de raad gekomen en OPA doet na de verkiezingen nog zijn best om er niet in te komen. Dat is jammer, al was het alleen al voor het aanzien van de lokale politiek.   

Dan onze eigen partij: de ChristenUnie! Ik kan niet anders zeggen dan dat wij hier zitten met een onbeschrijflijk goed gevoel. We ontvingen eindelijk weer die derde zetel. Wij zijn erg blij en dankbaar voor zo’n zegen. Helemaal omdat dit niet wordt verklaard door de iets lagere opkomst, maar door substantieel meer stemmen. Hoewel de landelijke tendens hier ongetwijfeld ook bij meespeelt, zien wij hierin een uiting dat onze stabiele en betrokken inzet in de achterliggende periode is gezien en gewaardeerd. Onze dank gaat uit naar alle kiezers die ons deze drie zetels hebben toevertrouwd.

Hoe moet het nu verder?

Enschede moet de komende periode hard verder werken aan de sociale en economische structuur van de stad. Stimuleren van de werkgelegenheid blijft van cruciaal belang. Wij willen duurzaam investeren in innovatie, onderwijs, zorg en technologie. Maar ook in het Midden- en Kleinbedrijf. We moeten echt van die lage plek op de sociaal-economische index af.

Voorgaande colleges, met als basis PvdA en CDA, hebben een bepaalde lijn neergezet. Het past niet bij een betrouwbare overheid om die lijn ineens helemaal om te gooien. Dat pleit voor de suggestie om een informateur namens D66 aan te zoeken. Deze moet de eerste fase, de informatie, begeleiden. Hij maakt een analyse van de verkiezingsuitslag en inventariseert de mogelijkheden voor het vormen van een stabiel college. Zorgvuldigheid gaat voor ons daarbij voor snelheid.

Politiek Enschede staat de komende jaren voor een grote opgave. Daarbij is een stabiele coalitie van belang. Daarnaast dient er ruimte te zijn voor voldoende oppositie om de coalitie scherp te houden. Door de informateurs dient dan ook te worden gezocht naar mogelijkheden voor de vorming van een stabiele combinatie van vier of vijf partijen die programmatisch de meeste overeenstemming met elkaar hebben en die, op basis van vertrouwen en stabiliteit de bestaande lijn met nieuwe accenten kunnen voortzetten en met lef de uitdagingen waar onze stad voor staat te lijf durven gaan.

Wat de ChristenUnie betreft. Wij willen de komende periode opnieuw dienstbaar zijn aan de Enschedese samenleving. Wanneer blijkt dat onze deelname aan een college nodig zou zijn voor een stabiele coalitie, dan gaan wij deze roeping niet uit de weg.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage 1e ronde collegeonderhandelingen: duiding uitslag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > maart