Almeloër schilt appeltje over mantelzorg, keuzevrijheid en bibliotheek

appeltjeschillenzaterdag 15 maart 2014 22:06

Appeltje schillen met de politiek? Laat dan weten wat er volgens jou moet veranderen! Met die vraag is afgelopen weken tijdens de campagne het gesprek aangegaan met de burger. Lees het resultaat tot nu toe.

De verkiezingsmarkten op 8 en 15 maart zijn uitgelezen moment voor de ChristenUnie Almelo om zich te laten zien, en proeven. De hele dag zijn er appels uitgedeeld, met een folder. Dit was ook het geval bij de ChristenUnie Caravan die al vanaf 1 maart op pad is geweest in de stad. Met de appels werkt de ChristenUnie niet alleen aan een gezond Almelo, maar wil ze ook graag vernemen wat de burgers van het verkiezingsprogramma vinden.

Op de uitgedeelde folder staan zes typische ChristenUnie-onderwerpen, met de vraag erbij welke drie er -wat de lezer betreft- extra aandacht verdienen in de gemeente Almelo. De onderwerpen zijn:

  • Laat iedereen mee (blijven) doen op zijn of haar eigen niveau
  • Ondersteun vrijwilligers en mantelzorgers beter
  • Vecht tegen Prostitutie, drugs-, alcohol- en gokverslaving
  • Wees zuinig op de binnenstad voor een aantrekkelijk en creatief Almelo
  • Bescherm kleine ondernemers tegen de koopzondag
  • Sta voor keuzevrijheid in zorg en onderwijs

Naast de vele gesprekken die dit opleverde was er ook de mogelijkheid de persoonlijke top 3 aan te kruisen en in te leveren. Daarbij kon ook een thema worden aangegeven dat men nog miste. Hiervan maakte 29 burgers gebruik. Het meest geselecteerd werden de onderwerpen "Ondersteun vrijwilligers en mantelzorgers beter" (59% van de respondenten) en "Sta voor keuzevrijheid in zorg en onderwijs" (52%).

Van het eigen thema dat kon worden opgegeven werd alleen (het behoud van) de bibliotheek meermaals genoemd. Dit is ook een typisch ChristenUnie-onderwerp waar we ons altijd sterk voor hebben gemaakt! De paragraaf in ons verkiezingsprogramma hierover luidt: "Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot informatie (ook digitaal) is van belang voor inwoners. Bibliotheekvoorzieningen staan echter meer en meer onder druk. Sluiting van de filialen in het Heracles stadion en in de Schelfhorst lijkt niet meer te voorkomen. Toch zou een poging moeten worden gedaan het filiaal in de Schelfhorst overeind te houden. Voor het (veel duurdere) filiaal in het Stadion moet multifunctioneel en innovatief denken een oplossing zijn. Samenwerking met scholen verdient aandacht. Huisvestingskosten kunnen soms naar beneden door een bibliotheek in een ander gemeentelijk gebouw te vestigen (bijvoorbeeld een buurthuis/wijkcentrum). Er kunnen ook creatieve, alternatieve haal- en brengsystemen worden ontwikkeld ter versterking of vervanging van het huidige bibliotheekwerk. De mogelijkheden van inzet van vrijwilligers kunnen worden onderzocht."

« Terug

Reacties op 'Almeloër schilt appeltje over mantelzorg, keuzevrijheid en bibliotheek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > maart