ChristenUnie verheugd over raadsbesluit Soweco

soweco168woensdag 12 maart 2014 20:55

In de vergadering van 11 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel over Soweco. Daarin wordt de organisatievorm voorgesteld waar de ChristenUnie fractie al sinds 2011 voor pleit.

In Almelo is Soweco belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De criteria voor indicatie voor de WSW worden aanzienlijk aangescherpt. Daardoor kunnen alleen nog mensen met een arbeidscapaciteit van 20% - 40% van het minimum loon een WSW indicatie krijgen. Voor hen moet beschut werken worden georganiseerd (bij Soweco). Wanneer deze criteria op de huidige WSW populatie worden toegepast dan zouden in 2014 nog 293 mensen hun WSW indicatie houden en 383 mensen hun WSW indicatie verliezen.

Anderen vallen dan bijvoorbeeld onder de Wet werk en bijstand (WWB). Het beleid in Almelo is sterk gericht op het verminderen van het aantal mensen in de WWB. Daarvoor worden allerlei constructies bedacht. Met name worden (re-integratie) bedrijven ingeschakeld die bereid zijn om de mensen (voor max. 12 maanden) op hun loonlijst te nemen tegen de participatievergoeding met de intentie om ze zo snel mogelijk onder te brengen bij een reguliere werkgever. In de praktijk blijken mensen hier vaak vergelijkbare activiteiten te doen als bij Soweco. Feitelijk is dit beschut werken voor mensen die niet meer onder de WSW vallen. Daarom vindt de ChristenUnie dat hier gebruik zou kunnen gemaakt van Soweco. Maar met de huidige regels kan dat niet. De ChristenUnie vindt dat daardoor de bezettingsgraad van Soweco lager is geweest dan nodig was, dus is ook het financieel resultaat van Soweco slechter dan nodig is. Daarom is het nodig dat Soweco meer 'ondernemersvrijheid' krijgt. Dit heeft de raad nu besloten.

Omdat de nieuwe organisatie/aanpak niet in het raadsvoorstel zelf staat heeft de ChristenUnie fractie zelf een samenvatting gemaakt. De wethouder heeft verklaard dat ze het met deze samenvatting eens is. Samengevat heeft de raad dus het volgende besloten:

  • Soweco GR blijft verantwoordelijk voor alle mensen die nu een WSW-dienstverband hebben (zie de website van Soweco voor de uitleg van Soweco GR);
  • Soweco NV wordt losgemaakt van de GR en omgevormd tot een maatschappelijke onderneming;
  • Soweco (nieuw) blijft verantwoordelijk voor het activeren en begeleiden naar werk van mensen met een WSW dienstverband met zowel een indicatie ‘beschut’ als ‘niet beschut’. Soweco (nieuw) sluit jaarlijks met de GR een prestatiecontract af voor de groep ‘beschut’ en met de gemeente voor de groep ‘niet beschut’;
  • Soweco (nieuw) krijgt van de gemeente Almelo een voorkeurspositie om, in ieder geval de eerste 3 jaar, voor inwoners met een uitkering, de activering en de begeleiding naar werk uit te voeren. De mogelijkheden en condities hiervoor worden nader uitgewerkt. Zo krijgt Soweco (nieuw) de tijd om de overcapaciteit af te bouwen en zijn de kosten en risico’s voor de GR en de gemeente het laagst. Soweco (nieuw) sluit hiervoor jaarlijks met de gemeente een prestatiecontract af.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie verheugd over raadsbesluit Soweco'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > maart