Henk Boxum, kandidaat wethouder voor de ChristenUnie

donderdag 13 maart 2014 21:10

De ChristenUnie is een christelijk-sociale partij die zich de afgelopen 8 jaar in Steenwijkerland heeft bewezen als een stabiele en constructieve partij. Samen met de andere coalitiepartijen is de afgelopen jaren veel bereikt in Steenwijkerland. Zo is er veel geïnvesteerd in de grote en kleine kernen. Er is geïnvesteerd in dorpshuizen en multifunctionele centra; in sportaccommodaties die op NOC-NSF niveau zijn gebracht; in bedrijventerreinen en in ruimte voor onze agrariërs en riettelers. En de ChristenUnie is trots dat Steenwijkerland een sociale gemeente is met oog voor mensen in kwetsbare omstandigheden.

De komende jaren staat de gemeente Steenwijkerland voor grote uitdagingen. Onder andere door de vele nieuwe taken op het gebied van zorg en werk die door het rijk en de provincie naar de gemeente worden overgeheveld. De ChristenUnie wil graag haar verantwoordelijkheid nemen en zitting nemen in een nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders. Met trots en dankbaarheid kunnen we melden dat Henk Boxum zich opnieuw bereid heeft verklaard om kandidaat wethouder te zijn voor de ChristenUnie. Henk Boxum heeft bewezen een goede wethouder te zijn die door veel mensen en partijen gewaardeerd wordt om zijn werk. Henk Boxum combineert dossier kennis met mensen kennis en heeft daarbij inzicht in de geldstromen van de gemeente. De ChristenUnie is blij met de kandidatuur van Henk Boxum. Als genoeg kiezers op 19 maart stemmen op de ChristenUnie en daarmee aangeven vertrouwen te hebben in de ChristenUnie en in onze kandidaat wethouder, staan we klaar om voor de Steenwijkerlanders weer aan de slag te gaan.

Cor Lievers, Voorzitter ChristenUnie Kiesvereniging Steenwijkerland

« Terug

Reacties op 'Henk Boxum, kandidaat wethouder voor de ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > maart