Impressie van de Verkiezingsavond LTO/NAJK

LTO2woensdag 12 maart 2014 19:02

Een jaarlijks terugkerend initiatief van agrarisch Ommen. Een goed gebruik ook, waarvan de bezoekers van de LTO verkiezingsavond ook goed gebruik maakten.

Na een kort voorstelrondje van de forumleden, konden de leden van de LTO en NAJK hun vragen en opmerkingen afvuren op het forum.

Het forum bestond uit kandidaat-raadsleden van alle partijen die in Ommen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de ChristenUnie was dat Richard Veurink. Albert Dankelman was gevraagd om de discussie tussen de bezoekers en het forum in goede banen te leiden. Dat bleek hem wel toevertrouwd. Van tijd tot tijd scherp, de mensen in hun waarde latend en ook met de nodige dosis humor legde hij een aantal prangende onderwerpen op tafel.

Aan elk van de forumleden werd gevraagd hoe hun partij tegenover de agrarische sector stond. Het wekte geen verbazing dat iedereen het beste voorhad met de bezoekers; het is tenslotte verkiezingstijd. Terecht vatte Dankelman op een bepaald moment een discussie dan ook samen met “mooi dat is dan geregeld, we houden jullie eraan”.

Natuurlijk vroeg het onderwerp glasvezel in het buitengebied de aandacht. Bedrijven, maar ook particulieren (contact met de huisarts) zijn steeds meer gebaat met een snelle internetverbinding. Wel werd er op gewezen dat sommige bedrijven zo afgelegen liggen, dat misschien eerder gedacht moet worden aan andere mogelijkheden voor snel internet. Er is gediscussieerd over de aansluiting van Ommen bij Hardenberg in verband met mogelijke versoepeling van de verwerking van mestoverschotten. Opvallend was hoezeer de meeste forumleden prompt de geijkte politieke standaard uitspraken deden. Slechts een enkeling, waaronder Richard Veurink bleef bij een antwoord op de vraag naar de mogelijke gevolgen voor de mestverwerking. Veurink scoorde ook goed in de ogen van de agrariërs door te benadrukken dat de ChristenUnie niet tegen de lelieteelt is, maar wel tegen gebruik van het bodemontsmettingsmiddel Metramnatrium. Zeker zolang nog niet is uitgesloten dat er door het gebruik ervan negatieve gevolgen voor de volksgezondheid ontstaan.

Na verschillende andere onderwerpen zoals wel of geen extra verzwarende regelgeving voor agrariërs in Ommen, kwam de onvermijdelijke vraag waarom er gestemd moest worden op de partij van een forumlid. Wat in de voorafgaande discussie al een algemene trek was, namelijk herhalingen van elkaars standpunten in andere bewoordingen, deed zich ook bij beantwoording van deze vraag voor. Met een uitzondering. De ChristenUnie kreeg mooi de kans om zich met deze vraag te onderscheiden van andere partijen en de vraag te laten aansluiten bij de bijbels opdracht tot verantwoord rentmeesterschap.

De avond was een prima initiatief met misschien niet voor iedereen en in alle opzichten een bevredigend resultaat, maar zeker voor herhaling over 4 jaar vatbaar.

Frans van der Mooren

« Terug

Archief > 2014 > maart