ChristenUnie wil de Schans zo mogelijk als waardevol natuur-agrarisch gebied behouden.

woensdag 12 maart 2014 18:37

In de plannen van de gemeente Steenwijkerland wordt ervan uitgegaan dat De Schans (ook bekend als De Steenwijker Kamp) op de middellange termijn zal worden ontwikkeld als woonlocatie. Dit is gebaseerd op de “Visie op wonen en leefbaarheid” die in 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De ChristenUnie heeft in het verleden, onder voorwaarden, ingestemd met deze bouwplannen. Echter, we weten dat het aantal woningen dat de afgelopen jaren gebouwd is, fors minder is dan eerder verwacht werd. Ook in 2014 verwacht het college minder gemeentelijke kavels te verkopen dan de eerdere prognoses. Voor een deel is dit te verklaren door de economische crisis. De ChristenUnie wil onderzoeken of er misschien ook een andere oorzaak is, namelijk een fundamenteel mindere behoefte aan nieuwbouwwoningen. Want als dat zou is, is het misschien niet langer nodig om ooit op De Schans te gaan bouwen. Dat zou de ChristenUnie toejuichen. Dat we De Schans kunnen houden zo als die is: een bijzonder natuur-agrarisch cultuurgebied. Daarom wil de ChristenUnie een onderzoek initiëren om na te gaan of de behoefte aan nieuwbouwwoningen inderdaad minder is geworden. Dit onderzoek zou uiterlijk in 2015 afgerond moeten worden. Als bouwen op De Schans niet nodig is, wil de ChristenUnie het waardeverlies van de grond accepteren.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil de Schans zo mogelijk als waardevol natuur-agrarisch gebied behouden.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > maart