Volksraadpleging Rechterensedijk - deel 1

Rechterensedijk-smalldinsdag 11 maart 2014 21:29

Onlangs hebt u de stemkaarten voor de gemeenteraadsverkiezingen ontvangen. Hierbij is ook aangegeven dat er een volksraadpleging komt over de Rechterensedijk. Hierbij ontving u ook een brief en een folder met achtergrondinformatie.

In een drietal bijdragen willen we de komende dagen meer kleur geven aan deze volksraadpleging.

  • Wat betekent JA en wat betekent NEE?
  • Wat zijn de voorkeuren van de verschillende fracties in de raad tot nu toe geweest?
  • Wat betekent dit voor u?

Het eindigt met een overzicht over de volksraadpleging in één oogopslag.

Nu de eerste bijdrage.

De vraagstelling luidt: Moet het raadsbesluit van 16 december 2013 over de Rechterensedijk worden heroverwogen?

Als de uitkomst van het referendum bij meerderheid NEE is en de raad neemt dit over, dan blijft het genomen besluit van kracht. Eenzijdige kap dus van de monumentale laan.

Dit vinden wij geen goed besluit. Mogelijk is dit besluit door de raad (met steun van GB, VVD en CDA) snel en impulsief genomen. Inhoudelijk zijn we twee generaties lang de beleving van de laanstructuur kwijt.

ChristenUnie en PvdA waren tegen dit besluit.

Er is nog een andere keuze mogelijk. U kunt ook JA kiezen. Hierover in deel 2 meer.

« Terug

Archief > 2014 > maart