Lijsttrekker: Gerjan Smelt

Gerjan sportdinsdag 11 maart 2014 12:19

Wie ben je?

Ik ben Gerjan Smelt, woonachtig in Vriezenveen. Getrouwd, vader van 4 kinderen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben vestigingsmanager bij Raab Karcher van de vestiging in Apeldoorn en Zutphen.

Wat zijn je drijfveren om de politiek in te gaan?

Ik zit natuurlijk al jaren in de politiek. Het heeft ook te maken met vererving, overgegeven vanuit de familie. Opa was destijds fractievoorzitter  van de RPF en die heeft mij toentertijd op 15-jarige leeftijd lid maakte. Op dat moment is mijn interesse voor de politiek ontstaan.

De motivatie om de politiek in te gaan was eigenlijk dat je in de gemeenteraad besluiten neemt die goed zijn voor de inwoners van je gemeente. Als je wat wilt betekenen voor de samenleving en je wilt ook wat doen voor je medemens dat is een mooie drijfveer om de politiek in te gaan.

Waarom wil je juist voor de  ChristenUnie de politiek in gaan?

Ik vind dat het profiel van de ChristenUnie het best en het meest past bij een sociaal christelijke partij. De uitgangspunten die we als mens en als christen hebben, komen bij de ChristenUnie het beste tot uitdrukking. Daar voel ik me op dit moment ook het beste bij thuis. De ChristenUnie is een uitgesproken christelijke partij, waarbinnen de kleine ethiek goed geborgd is. Dan heb ik het over de grote landelijke thema’s, maar daarmee onderscheid je je als partij wel op je uitgangspunten die je hebt als christen. Dat spreekt mij aan, dat ondersteun ik en dat draag ik ook van harte uit. De visie van de ChristenUnie is omsloten in het naastenliefdesgebod. Dat is natuurlijk fantastisch,  dat is meer dan het perspectief, dan alleente verwijzen naar Bijbelse uitgangspunten. Het gaat om hoe sta je in de samenleving en hoe wil je dat uiten aan de samenleving en medemens.

Wat zou jij namens de ChristenUnie Twenterand willen bijdragen aan de Twenterandse samenleving?

Er zijn voor mij persoonlijk twee hoofdthema’s. Alle thema’s zijn belangrijk, maar er zijn voor mij twee hoofdthemas die nu aandacht verdienen.

De eerste is de werkgelegenheid. Ik ga er hard voor om de Eco-wethouder voor Twenterand te realiseren. Economie en ecologie verbinden in één portefeuille maar ook de participatie daaraan koppelen. De werkgelegenheid bevorderen, de economie helpen aan te jagen en te faciliteren. Wij maken ons hard voor die Eco-wethouder. Deze wethouder heeft een netwerkverbindende taak. Hij heeft tot taak dat hij/zij vooral vanuit het gemeentehuis naar de bedrijven toe gaat. Hij moet faciliteren, zorgen dat de infrastructuur van wegen en glasvezel gerealiseerd wordt op bedrijventerreinen, maar ook in het buitengebied. Dat de grondprijzen verlaagd worden voor bedrijven en woningbouw. De bedrijfscontactfunctionaris die deze wethouder ondersteunt heeft een verbindende rol tussen de bedrijven en de gemeentelijke mogelijkheden. De gemeente moeten bedrijven faciliteren om mensen die verder van de arbeidsmarkt staan in dienst te nemen. Daarom is daar ook één wethouder voor nodig, nu ligthet bij twee wethouders dat is de reden om het te clusteren. Temeer ook om slagvaardig te werk te kunnen gaan.

De tweede is de sport. De sport is de beste vorm van welzijnswerk en maatschappelijk welzijnswerk die we ons kunnen bedenken. Daar is het draagvlak groot en het aantal jongeren/ouderen die je daar kan ontmoeten is groot. Ik zie veel meer in het ondersteunen van de verenigingen om nieuwe programma’s aan te bieden vanuit de gemeente. Waardoor ze meer kunnen zijn dan alleen maar een sportvereniging. Het maatschappelijk nut van de WMO-doelstelling zoals het meer bewegen van ouderen ook kunnen  integreren in de sportverenigingen. Daarnaast zou ik graag zien dat de sportverenigingen steeds meer de samenwerking met elkaar gaan zoeken en dat de sportcomplexen multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Dat de sportverenigingen van elkaars kracht gebruik gaan maken, kaders met elkaar delen en misschien zelfs wel elkaars voorzieningen. Een oplossing in de knelpunten die er nu zijn, dat dat gezamenlijk opgelost kan worden. De gemeente aan de ene kant en de sportverenigingen aan de andere kant en dat het een samenhangend geheel wordt.

De lijst van de ChristenUnie is een uitgebalanceerd geheel, waarbij wij zowel aan de kant van het college maar ook in de raad een enorme stabiliteit, ervaring maar ook jong talent kunnen borgen. Als we dit vergelijken met andere lijsten heeft de ChristenUnie wat dat betreft de meeste stabiele vorm, de meeste stabiele lijst van alle lijsten van de huidige vier grootste partijen. Er zijn bij ons in de eerste vier, vijf kandidaten nauwelijks mutaties. Bij de andere partijen zien we veel nieuwe mensen. Er komen enorm grote opgaves naar ons toe. Ik ben er van overtuigd dat je op basis van bestuurlijke ervaring die problematiek het hoofd kunt bieden en dat nieuwe mensen enorm veel tijd nodig hebben om in te werken. Wij kunnen direct van start, wij staan klaar om te besturen. Dit maakt ons uniek in vergelijking met andere partijen.Wij bieden daardoor: “Een smaakvol perspectief”

Wat is je motto?

Investeer eerst in de mens, dan in de stenen.

Waarom dit motto?

Ik ben er van overtuigd dat je een balans moet vinden. Het crisiswoord dreigt een negatieve klank te krijgen, dat moet je ombuigen naar een stukje positieve energie. Crisis ontstaat wanneer er een kloof ontstaat tussen rijk en arm die te groot en onoverbrugbaar is. De eerste offers die je moet brengen is zorgen dat deze kloof kleiner wordt. Als je de kloof klein genoeg hebt, dan kun je een verbinding tussen de ene en de andere kant maken. Crisis betekent dat de zaken in disbalans zijn.

Een bezuiniging in Den Haag brengt ons in de problemen. Dit los je niet alleen op met effenciencyvoordelen. Dit vraagt visie, tact en strategie, dat wordt een hele moeilijke afweging de komende tijd. De mensen zijn gebaat aan perspectief. Het meest sociale perspectief dat wij de mensen kunnen bieden is een baan of zicht op baan of in ieder geval structuur. Sport is ook structuur. Sport is belangrijk als structuur in het dagelijks leven van mensen. Het is een ontmoetingsplek voor mensen.

Wat is je speerpunt?

Een aantrekkelijke, zorgzame en actieve gemeente creëren.

« Terug

Reacties op 'Lijsttrekker: Gerjan Smelt'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > maart