Leerzaam bezoek aan PB Witharen

witharenmaandag 10 maart 2014 20:28

Afgelopen week bracht de ChristenUnie een bezoek aan Plaatselijk Belang Witharen. Een leerzame avond.

Een jaar of 2 geleden veranderde de buurtvereniging van Witharen naar plaatselijk belang. En dat hebben ze gemerkt, zo vertelde het voltallige bestuur aan de fractie van de ChristenUnie afgelopen week.

Meer aandacht van politieke partijen, meer aandacht van pers en als partij serieuzer gesprekspartner voor de gemeente. Het plaatselijk belang bleek een duidelijke visie te hebben op de ontwikkeling van Witharen en ondervroeg de vertegenwoordigers van de ChristenUnie scherp. Het resultaat hiervan was dat het plaatselijk belang, bij monde van de voorzitter aangaf ingenomen te zijn met de inspanningen van de landelijke fractie van de ChristenUnie als het gaat om het behoud van Veldzicht en het behoud van de kleine scholen toeslag zodat ook De Triangel in Witharen kan blijven. Cruciaal voor de leefbaarheid en het voortbestaan.

Ook was men blij met de ideeën van de ChristenUnie uit Ommen als het gaat om bouwen van starterswoningen in het buitengebied en het opkomen voor  de belangen van de agrariërs. Voorbeeld hiervan is dat de ChristenUnie de afgelopen 4 jaar huidige Landbouw OntwikkelingsGebieden (LOG’s) in stand hebben gehouden, waar andere partijen er graag iets van af wilden knibbelen.

« Terug

Archief > 2014 > maart