ChristenUnie betreurt vergunningverlening

maandag 10 maart 2014 18:51

Op dinsdag 03 maart jl heeft het college van B&W van Kampen in meerderheid toestemming gegeven voor een koopzondag tijdens Sail 2014. De beide ChristenUnie wethouders hebben niet kunnen instemmen met dit besluit omdat het in strijd is met het de afspraken in het coalitieakkoord.

 

De ChristenUnie fractie betreurt de gang van zaken ten zeerste. In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over de koopzondag. De in 2009 vastgestelde evenementennota is daarvoor de basis. In de nota is vastgelegd dat er geen koopzondagen mogelijk zouden zijn, ook niet tijdens evenementen.

Nu wordt de terminologie 'winkelopenstelling op zondag' gebruikt alsof dat iets anders is dan 'koopzondag'. Daardoor zou het coalitieakkoord niet van toepassing zijn. In december 2013 gold voor alle coalitiepartijen nog 'afspraak is afspraak'. In februari 2014 dienden VVD en PvdA een motie in die genoemde afspraak aan de kant schuift. Aan het einde van de collegeperiode met de verkiezingen in zicht maakten zij een partijpolitieke afweging. Het CDA ging mee in die keuze.

 

De gang van zaken doet ons pijn, wij hadden verwacht dat de genoemde partijen zich net als de ChristenUnie gebonden zouden voelen aan de gemaakte afspraken tot het eind van de collegeperiode . Het vertrouwen in de coalitiepartners heeft een deuk opgelopen.

 

De ChristenUnie is tegenstander van koopzondagen omdat wij de zondag zien als een dag van ontmoeting, bezinning en ontspanning. Daarnaast gaat het ten kosten van de kleine winkeliers en medewerkers die al dan niet principiële bezwaren hebben tegen het werken op zondag.

 

 

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie betreurt vergunningverlening'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > maart