Rondvraag ChristenUnie: B&W in 'Dik Voormekaar Show'?

CU sweatermaandag 10 maart 2014 08:46

De ChristenUnie heeft met verbazing kennis genomen van een uitnodiging van het College van B&W aan de Enschedese burgers om, uitgerekend 6 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, in een door de gemeente Enschede georganiseerd debat, aan de kiezer verantwoording over de realisatie van het coalitieakkoord af te gaan leggen. Wethouders, of zijn het nou lijsttrekkers, kunnen die verantwoording individueel afleggen via hun politieke partij. Nu ontstaat echter sterk de indruk van een verkapte campagnestunt van het College om, op kosten van de gemeenschap en met ondersteuning van de ambtelijke organisatie, te proberen het beleid van de coalitiepartijen nog even te verkopen. Overheidscommunicatie verwordt zo tot PR van coalitiepartijen.

De ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen aan het college: 

  1. Wat is precies de rol van dit door het College van Burgemeester en Wethouders bij ons weten nooit eerder georganiseerde debat, welke kosten zijn hieraan verbonden en wie betaalt dat?
  2. Als het College dan verantwoording meent te moeten afleggen aan de inwoners, waarom voert het college vanavond dan geen verantwoordingsdebat daar waar het hoort, in en met de gemeenteraad als gekozen vertegenwoordiging van de Enschedese bevolking?

  3. Waarom is het collegedebat zo kort voor de verkiezingen en waarom wijkt het college met de organisatie van dit debat af van de principiële lijn, die door het raadspresidium wordt ondersteund, dat de verkiezingscampagne voor politieke partijen is en door hen dient te worden georganiseerd en dat de gemeente hierin onpartijdig en terughoudend moet zijn?

« Terug

Reacties op 'Rondvraag ChristenUnie: B&W in 'Dik Voormekaar Show'?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > maart