Artikel in 'De ZuidWester'

3 Henri de Roodezaterdag 01 maart 2014 07:00

Op 19 maart 2014 is het weer zover, een top moment voor onze (lokale) democratie, een ieder mag zijn mening geven en zijn stem uitbrengen! Uw stem telt! De ChristenUnie is er dan ook voor u, wij geloven in deze stad!

Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij de handen uit de mouwen blijven steken en ons inzetten ook voor uw stadsdeel Enschede-West. Dat doen wij omdat wij dat als onze opdracht zien vanuit onze christelijke overtuiging en vanuit onze betrokkenheid bij de samenleving. 

De aankomende raadsperiode willen wij ons ook in uw stadsdeel  inzetten voor christelijk-sociale politiek. Hierbij zal door ons de nadruk worden gelegd op: aandacht voor armoedebestrijding, veilige en leefbare wijken, verantwoordelijkheid nemen voor zwakkeren, goed onderwijs voor jongeren en ook onze ouderen niet uit het oog verliezen. 

Specifiek voor stadsdeel West zien wij daarbij de volgende aandachtspunten:

-       Projecten als PS:Doen, blijven uitvoeren en ondersteunen. Mensen blijven activeren zodat zij vanuit een achterstandspositie de aansluiting bij de samenleving in al haar facetten mogen hervinden. Talent ontwikkeling en samenwerking zijn wat ons betreft hier de sleutelwoorden.

-       Aandacht voor industrieterreinen en de haven, Enschede-West als economische motor van Enschede ontwikkelen op een wijze die tot meer werkgelegenheid leidt.

-       Goede inzet en uitvoering van wijkbudgetten gericht op participatie (meedenken, meedoen, meewerken). 

-       Verder terugdringen en beheersen van de wateroverlast, zoals in Pathmos, structurele aanpak moet (gezondheids)problemen voorkomen.

-       Een goed aanbod van de juiste woningen voor de juiste groepen bewoners (zoals Oost Boswinkel) met de daarbij behorende voorzieningen (zoals winkelcentrum Stadsveld).

Wilt u meer weten over de ChristenUnie dan verwijzen wij u graag door naar onze website: www.enschede.christenunie.nl. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons stadsdeelcommissie West lid: Henri de Roode via H.deRoode@enschede.nl.

« Terug

Reacties op 'Artikel in 'De ZuidWester''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > maart