.

Havenvoorzieningen Zwartsluis - kopiedonderdag 06 maart 2014 19:17

ChristenUnie: 'water economie' verrijking van Zwartewaterland met sterke kansen

De ChristenUnie ziet in Zwartewaterland grote kansen voor de 'watereconomie'. De ligging van Zwartsluis op het knooppunt van waterwegen met Hasselt en Genemuiden aan het Zwartewater bieden hiervoor prima mogelijkheden. Ook de scheepswerven en andere watergebonden bedrijven zijn onmisbaar voor de werkgelegenheid en het economisch draagvlak en zo een echte verrijking voor Zwartewaterland. In het verkiezingsprogramma wijst de ChristenUnie op het belang van het project zoals de nieuwe Meppelerdiepsluis- en brug in Zwartsluis en de plannen voor de uitbreiding van de Industriehaven in Genemuiden. Het blijven actieve speerpunten in het beleid, waarvoor de ChristenUnie zich in de afgelopen jaren sterk heeft gemaakt, zo zegt lijsttrekker Tamme Spoelstra. Om het belang van de 'water economie' te onderstrepen werd onlangs de stand van zaken over de nieuwbouw Meppelerdiepbrug bekeken.

Hotspot Binnenvaart en Havenbedrijf 

In 2011 werd Zwartewaterland door Koninklijke Schuttevaer uitgeroepen als de 'Sociale hotspot voor de Binnenvaart'. In dat jaar werden de havenvoorzieningen aan de Havendijk in Zwartsluis uitgebreid.

De ChristenUnie zet zich in voor een samenwerking met Zwolle, Kampen en Meppel op het gebied van het in december door deze drie gemeenten opgerichte havenbedrijf met de Rotterdamse havens. De partij heeft hierover pas nog weer vragen in de gemeenteraad gesteld.

 

Veerpont

De ChristenUnie heeft zich in de afgelopen jaren meerdere keren sterk gemaakt voor betere vaartijden en een gezonde exploitatie. De samenwerking met Connexxion loopt veel te stroef. De veerdienst blijft een belangrijk aandachtspunt voor een goede verbinding en bereikbaarheid over het water tussen Genemuiden en de Kop van Overijssel.

De ChristenUnie gelooft, dat een gezonde economie een belangrijke randvoorwaarde en een sterk middel is voor banen, ook voor jongeren, en een stimulering van de bedrijvigheid om verschillende doelen in Zwartewaterland samen te realiseren.

« Terug

Archief > 2014 > maart