Wethouder Ben Wolterink: 'Meer bereikt dan beloofd'

05 Carola en wethouder Ben Wolterinkwoensdag 05 maart 2014 21:00

'Er is meer bereikt dan beloofd', vertelt wethouder Ben Wolterink. In het gemeentehuis van Rijssen-Holten had correspondent Dick Tukkers (Rijssens Nieuwsblad) een gesprek met de ChristenUnie-wethouder. De Rijssenaar was van 1998 tot 2006 raadslid voor de ChristenUnie en inmiddels bijna zes jaar wethouder.

Voordat Wolterink wethouder werd, was hij fiscaaljurist adviseur in het MKB. Hij heeft een warm hart voor onderwijs en is trots op de realisatie van de tunnel Veeneslagen. De wethouder kijkt zeer tevreden terug op de bijna afgelopen bestuursperiode. 

Hoe ben je betrokken geraakt bij de Rijssense politiek?

'In 1997 werd ik door het bestuur van de ChristenUnie gevraagd mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Het gevolg was dat ik van 1998 tot 2006 raadslid ben geweest. Op 1 september 2008 werd ik, na een roerige periode in de raad, wethouder.' 

Kun je iets vertellen over je bestuursportefeuilles?

'Als wethouder in een prachtige ondernemende gemeente heb ik onder andere Onderwijs, Mobiliteit en Duurzaamheid in portefeuille. Onderwijs is een belangrijk fundament voor onze maatschappij en welvaart. Datzelfde geldt voor Mobiliteit. Duurzaamheid is terecht ook een hot item. Er liggen economische kansen voor bedrijven die duurzaam zijn, duurzaam produceren, duurzame producten maken en innoveren. Verder was ik projectwethouder van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats. Een pareltje in mijn portefeuille.'

Wat is er in de afgelopen bestuursperiode concreet bereikt?

'Als college hebben we meer dan 90% van het Beleidsakkoord 2010-2014 kunnen uitvoeren. Daarbij hebben we uiterst prettig samengewerkt. Ook met de gemeenteraad. Er is ook veel tot stand gebracht, wat niet expliciet in het Beleidsakkoord was opgenomen. Het mooiste voorbeeld uit mijn portefeuille Mobiliteit is de totstandkoming van de tunnel Veeneslagen. Bij het aantreden van het nieuwe college in 2010 was er 168.000 euro beschikbaar. Nu ligt er, met heel veel subsidie, een autofietstunnel van 7 miljoen euro. Ook van groot belang voor de veiligheid van schoolgaande kinderen. Verder is er heel veel geïnvesteerd in onderwijs. Door de komst van de bovenbouw havo 4 en 5 naar de Fruytierschool is deze school uitgebreid. Ook de Pius X werd uitgebreid. De Klimopschool in Rijssen en de Holterenkschool zijn nieuw gebouwd. De Dijkerhoekschool, de Brekeldschool en de Julianaschool zijn nu in aanbouw. Er is geïnvesteerd in REMO en onder de vlag van het ROC is de Middenkaderopleiding Bouw en Infra onlangs naar Rijssen gekomen. Dit is een mooie start voor een innovatieve Bouwschool. Kortom, er is meer bereikt dan beloofd! Met dank aan de gemeenteraad, die de financiën beschikbaar stelde.'

In de raad en het college vormen de christelijke partijen een ruime meerderheid. Hoe kun je christelijke politiek concreet maken?

'Dat is best een moeilijke vraag. Als het goed is zal in ieder geval het grote Bijbelse gebod van naastenliefde voor christenpolitici een belangrijke rol spelen. In de praktijk kan zich dit uiten door noaberschap te faciliteren. Door zorg te dragen voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Door uit te gaan van de menselijke maat. Geen marktgeloof dus waarbij welzijn ondergeschikt is gemaakt aan welvaart en waarbij 'Rupsje Nooit genoeg’, alleen gebaat is bij economische groei. En consuminderen een plek kunnen geven in plaats van steeds maar meer en meer consumeren. Dan is een 24-uurs economie niet nodig en is er ook tijd voor een rustdag. Op meerdere punten kunnen christelijke partijen in onze gemeente zaken doen met andere partijen. Dat heeft zich de afgelopen bestuursperiode in ieder geval geuit in een stabiele en eensgezinds college. Respect voor andersdenkenden, duidelijkheid en betrouwbaarheid zijn daarbij, de onmisbare kernwaarden, zeker ook in de politieke arena. En om met Paulus te spreken: 'Laat uw woord ja gewoon ja betekenen, en u neen, neen.' Ook geen loze verkiezingsbeloftes doen dus. Mooi toch, om zo ook in de gemeentelijke politiek gelooft een stem te kunnen geven?'

Geloof een stem geven in de politiek, maar hoe verhoudt zich dit met de scheiding van kerk en staat?

'Dit wordt nogal eens misverstaan. Scheiding van kerk en staat betekent dat de overheid geen zeggenschap heeft over zaken die binnen de kerk spelen. Echter heeft de kerk in ons democratische bestel evenmin zeggenschap over politieke besluitvorming. Scheiding van kerk en staat betekent gelukkig niet, scheiding van kerk en samenleving. De kerk is een wezenlijk onderdeel van de samenleving en voor de samenleving. En dat is trouwens ook hard nodig. Denk aan de diaconale taken. Denk aan het vele vrijwilligerswerk, juist ook door leden van de kerk. Laten we ook als het gaat om scheiding van kerk en staat vooral onze zegeningen tellen. We leven in een vrij land. Ik hoef mijn geloof niet thuis te laten als ik ’s morgens naar het gemeentehuis ga.' 

Na de gemeenteraadsverkiezingen weer wethouder?

'Met bestuur en fractie van de ChristenUnie is afgesproken eerst de verkiezingsuitslag af te wachten. Er zijn meerdere geschikte kandidaten binnen de ChristenUnie. Het is natuurlijk ook niet op voorhand aan te geven welke partijen de nieuwe coalitie gaan vormen en een wethouder mogen leveren. Misschien wel goed dat er ervaring in het nieuwe college blijft. Ik heb aangegeven eventueel voor een overbruggingsperiode beschikbaar te zijn. Wat betreft de verkiezingen van 19 maart hoop ik dat onze inwoners betrokkenheid tonen met het wel en wee van onze samenleving door te gaan stemmen.'

Bron: Rijssens Nieuwsblad - 4 maart 2014 (www.rijssensnieuwblad.nl)

« Terug

Reacties op 'Wethouder Ben Wolterink: 'Meer bereikt dan beloofd''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014 > maart