'Van half werk houd ik niet'

Ben Wolterink (700)dinsdag 29 december 2009 19:00

In het gemeentehuis in Rijssen bracht correspondent Dick Tukkers een bezoek aan ChristenUnie-wethouder mr. Ben Wolterink. Tukkers vroeg de wethouder naar zijn politieke loopbaan, hoe hij het wethouderschap en colleg ervaart en hoe zijn plannen voor de toekomst zijn.

September 2008 trad Wolterink toe toe de politieke arena van de gemeente Rijssen-Holten.

Hoe komt u in de politiek terecht?

‘Ergens in 1997 werd mij door de toenmalige voorzitter van de ChristenUnie Willem Flim gevraagd of ik in 1998 op een verkiesbare plaats zou willen deelnemen aan de raadsverkiezingen. Nadat ik enkele keren de boot had afgehouden, gaf ik mijn fiat voor een plaats op de kieslijst. Tot mijn verrassing werd ik gestemd als raadslid en vervulde het raadslidmaatschap van 1998 tot 2006, dus voor en na de fusie met Holten. In deze periode was ik ook betrokken bij de vaststelling van het verkeersplan Lange Termijnvisie Verkeer en Vervoer (LTVV), waarbij ik nu in de eindfase opnieuw betrokken ben als wethouder met de bouw van twee tunnels. Door de combinatie fiscaal-jurist en bestuursvoorzitter bij De Kok accountants en adviseurs, bleef er weinig tij over voor het raadslidmaatschap. Daarom stopte ik in 2006 met het raadswerk. Van half werk houd ik niet. Als ik ergens voor ga, ga ik er ook volledig voor! Omstreeks mei of juni 2008 kwam er een verzoek van fractievoorzitter Willy Otten van de ChristenUnie om in overweging te nemen als wethouder toe te willen treden tot het college van B & W van onze gemeente Rijssen-Holten. Dat was geen gemakkelijk te beantwoorden vraag, maar uiteindelijk heb ik toch mijn jawoord gegeven. Op 1 september 2008 ben ik door de raad benoemd. Ik kreeg de gelegenheid tot ultimo 2008, maximaal 1 dag in de week, de lopende dossiers bij De Kok af te wikkelen. De inwerkperiode was zeer intensief. Door het overlijden van collega Thea van Dalen heb ik ook nog enkele maanden een dubbele portefeuille gehad. In mijn portefeuille zitten de volgende zaken: Verkeer en Vervoer, Toerisme en Vitaal platteland, Milieu en Onderwijs en educatie.’

Hoe is het u bevallen om van fiscaal-jurist en bestuursvoorzitter een ambt als wethouder te aanvaarden?
’Prima! Ik heb bijzonder prettige collega’s en ik ga ’s morgens met plezier naar het gemeentehuis. De samenwerking in het college is uitstekend en ook na de wisselingen van de afgelopen tijd is de sfeer heel goed gebleven. Minderheidsstandpunten in collegevergaderingen komen nauwelijks voor. In de periode dat ik nu wethouder ben heb ik eenmaal een minderheidsstandpunt ingenomen over het tijdstip van sluiting van horecazaken in het weekend. Dit mede om de discussie over dit onderwerp in de raad op gang te brengen. Na de behandeling in de raadscommissie (mijn minderheidsstandpunt kreeg ook in de commissie geen meerderheid) heb ik mij weer achter het collegestandpunt geschaard.’

Hebt u momenteel nog bijzondere zaken onderhanden?
’Zeker, bijvoorbeeld het verkeersluw maken van het centrum van Holten, de nieuwbouw van enkele scholen, waaronder de Julianaschool in de Veeneslagen, en de geluidsschermen langs de spoorlijnen in zowel Rijssen als Holten. Ik ben bezig met de voorbereiding van een milleniumnetwerkbijeenkomst. Verder heb ik als wethouder natuurlijk mijn reguliere dagelijkse werkzaamheden. Door het college van B&W worden er wekelijks vele besluiten genomen. Ik heb diverse besprekingen binnen en buiten de deur. Ook achter de schermen gebeurt het een en ander. Als voorbeeld noem ik de extra personentreinen op het traject Enschede – Deventer, waarvan Rijssen-Holten ook profiteert. Hierbij zijn de wethouders Verkeer en Vervoer van de regio Twente nadrukkelijk betrokken geweest.’

Hoe was het gesprek dat er is gevoerd met Gedeputeerde Staten, zijn er wat betreft de woningbouw nog lichtpuntjes ontstaan?
’Het gesprek met de provincie op 24 november jl. ging over diverse zaken. Afgesproken is ondermeer dat provincie en gemeente samen € 1 miljoen uittrekken voor energiebesparende projecten in Rijssen-Holten die bijdragen aan vermindering van de CO2 uitstoot. Verder komen er subsidies uit de Essent-gelden beschikbaar voor de omvorming van bedrijventerrein De Kol in Holten naar woningen. Wat betreft de bedrijventerreinen voor ons bedrijfsleven kunnen we naar mijn inschatting nog 10 jaar vooruit. Woningbouw in Rijssen baart mij meer zorgen. Wij hadden aan G.S. ruimte gevraagd voor de bouw van 770 woningen tot het jaar 2015. Wij kregen toestemming voor de bouw van 545 woningen waarbij het accent (tenminste driekwart!) moet liggen op stedelijke vernieuwingsprojecten. Inbreiding dus binnen Holten (De Kol) en binnen Rijssen. De spannende vraag voor mij is op dit moment of en wanneer wij kunnen bouwen in het Opbroek, want naar die (uitbreiding) locatie zal de meeste vraag uitgaan.’

Wat zijn uw toekomstplannen?
’Ik zou nog graag een periode als wethouder deel willen uitmaken van het college maar dat is uiteraard afhankelijk van de stembusuitslag volgend jaar en de daarop volgende collegeonderhandelingen. Bij mijn aantreden zijn er bewust geen afspraken gemaakt voor continuering van de huidige coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Dat is eigenlijk vanzelfsprekend want dit zou geen recht doen aan de verkiezingen.’

Door Dick Tukkers

Dit artikel is overgenomen uit het Rijssens Nieuwsblad van dinsdag 29 december 2009, waar het verscheen onder de titel 'Van half werk houd ik niet', en subtitel 'De ervaringen van mr. Ben Wolterink als wethouder'.

« Terug

Reacties op ''Van half werk houd ik niet''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > december