Vragen aan het college vanuit de ChristenUnie over de pakketmaatregelen

woensdag 30 december 2009 15:19

                                                                                                                                  Nijverdal 30-12-2010

Aan: College van B en W en de raad van de gemeente Hellendoorn

Betreft: vragen n.a.v. Nota Pakketmaatregel AWBZ

Geacht College,

Onze fractie heeft kennis genomen van de Nota Pakketmaatregel AWBZ; deze nota is ter kennisname gestuurd naar de Commissie Samenlevingszaken.

Wij hadden verwacht dat in deze nota de oplossing gegeven zou worden voor bv. de problemen bij de dagopvang voor ouderen; helaas is dat niet zo.

U schrijft in de nota wel dat er niemand tussen wal en schip mag vallen maar een definitief beleidsvoorstel kan pas in de eerste helft van 2010 aan het college worden voorgesteld.

Dat er grote problemen zijn is u inmiddels ook duidelijk geworden uit de door vrijwilligers van de dagopvang Het Helmerink geschreven brief.

Er is een aantal malen n.a.v. vragen over deze problemen aangegeven dat probleemgevallen altijd doorgegeven kunnen worde;, dat lijkt mooi, maar het heeft tot gevolg dat personen, die toevallig mensen kennen, die dicht bij de politiek staan of die van deze mogelijkheid horen, geholpen worden en anderen, die dat niet hebben, van hulp verstoken blijven. Dat geeft willekeur en dat moeten wij vermijden; ook het vraagstuk van de privacy speelt hier een rol.

Wij denken dat er een oplossing moet komen voor alle afvallers bij de dagopvang; daar komen ook extra gelden voor beschikbaar.

Vragen:

1)      Bent u bereid om de “afvallers” voorlopig nog de bestaande dagopvang te blijven geven zodat ze niet tussen wal en schip vallen, want dat wilt u toch niet? ( Voorzover we nu weten, stopt die dagopvang midden januari a.s.; ook vernamen wij dat de gemeente Rijssen-Holten de mogelijkheden om naar de dagopvang te gaan verlengt met een half jaar en de gemeente Hengelo zelfs met een heel jaar. )

2)      Kunt u deze gevraagde beslissing nemen voor midden januari a.s.?

3)      Bent u bereid om alles in het werk te stellen om de dagopvang voor deze groep te handhaven of indien dit niet mogelijk is tot een alternatieve opvang te komen?

Deze alternatieve opvang kan mogelijk voordeliger georganiseerd worden.

De huidige opvang kost inclusief vervoer € 75,00 per dag

4)      Het beleidsvoorstel over de pakketmaatregel AWBZ komt in het tweede kwartaal 2010 naar het college. Kan dit niet veel sneller opgepakt worden?

Graag ontvangen wij uw beantwoording schriftelijk voor de geplande vergadering van de Commissie Samenlevingszaken op 12-01-2010

Met hartelijke groet,

namens de fractie van de ChristenUnie,

Bert Haan

« Terug

Reacties op 'Vragen aan het college vanuit de ChristenUnie over de pakketmaatregelen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > december