,,ChristenUnie wil vreedzame samenleving’’

maandag 28 december 2009 22:22

Kersttoespraak fractievoorzitter Wim de Jong:
,,In Deventer bestaat een grote verscheidenheid aan bevolkingsgroepen. De uitdaging is om in vrede met elkaar samen te leven, ondanks diep gevoelde verschillen. Dat is ook in overeenstemming met de Bijbel, waar wij onze politiek op baseren. De Bijbel is kritisch over het uitsluiten van mensen of groepen van mensen." Dat zeggen Wim de Jong en Henrike Nijman, de nummers 1 en 2 op de lijst van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ze hopen samen in de raad te komen. Nu heeft de partij nog één zetel.

De ChristenUnie kan niet worden ,,beschuldigd’’ van een negatieve opstelling ten aanzien van allochtonen. Henrike: ,,Zo hebben wij er in de gemeenteraad voor gepleit, de Rielerweg als winkelstraat open te houden, met name omdat daar veel allochtonen ondernemers zitten. Verder hebben we  een eerlijke discussie gevoerd over de aanvragen voor een Evangelische en een Islamitische basisschool. Godsdienstvrijheid is belangrijk, dat geldt ook voor moslims.’’ Wim: ,, Dat betekent dat de aanvragen voor beide scholen serieus moeten worden bekeken. Toch willen we niet vrijblijvend zijn en ook graag dieper in gesprek gaan met moslims. En dan hebben we het niet alleen over de ontmoetingen tijdens buurtfeestjes, waar Turkse hapjes worden opgediend. We willen ook in Deventer het debat aangaan over het kiezen voor Nederland en over godsdienstvrijheid in Islamitische landen. Daar worden Christenen vaak zwaar vervolgd. Hoe kan dat?’’ Het zou helpen als leidende figuren uit moslimkringen zich publiek uitspreken over deze zaken.

Wapenfeiten            

Tot de ,,wapenfeiten’’ van de partij in de afgelopen raadsperiode rekenen  Wim en Henrike het uitstapprogramma voor prostituees. ,,We zijn heel blij dat er nu in Deventer een voorziening is waar vrouwen van de Bokkingshang zich kunnen melden als ze eruit willen stappen. We hebben ook als eerste fractie in de raad de problematiek van de pooierboys aangekaart.’’  Persoonlijk heeft de lijsttrekker van de ChristenUnie zich ook sterk gemaakt voor de toegankelijkheid van de gemeentelijke website, hetgeen tot resultaat had dat er nu een sprekende website is voor mensen die problemen hebben met lezen. De sprekende site is mede een gevolg van voorstellen van de ChristenUnie om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Jongeren

De partij boekte ook successen als het gaat om structurele subsidies voor de jongerencentra Walhalla, Don Bosco, The Base en The Mall en bij maatregelen op het gebied van jongeren en alcohol. Zo bracht de partij een eigen krant uit die waarschuwde tegen alcoholgebruik onder jongeren. Deze krant werd op het Etty Hillesum Lyceum verspreid. “Met dat onderwerp zijn we nog lang niet klaar in Deventer”, zegt Wim. De jeugd blijft onze aandacht vragen. Veel goeds verwacht de ChristenUnie van het Centrum voor Jeugd en Gezin van minister Rouvoet. Opvoeden is een belangrijke taak. Wat zou het fijn zijn als opvoeders er ook wat meer plezier aan gaan beleven door steun bij opvoedvragen uit dat centrum. En uit hun sociale omgeving. Opvoeden doe je tenslotte niet alleen.

Vreedzame samenleving

Wim en Henrike besluiten: ,,De ChristenUnie wil zich inzetten voor een vreedzame samenleving in Deventer. Bij alles wat we doen, stellen we dit voorop. Dat geldt dus ook voor de komende raadsperiode. Bevolkingsgroepen moeten niet tegen elkaar worden uitgespeeld zoals op dit moment in de landelijke politiek gebeurt.’’

« Terug

Archief > 2009 > december